ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN - strona 104 | KsiegarniaIPN.pl


Kościół zraniony. Proces księdza - okładka książki

Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej

Książka. ISBN: 83-918836-3-9; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła;
Sprawa księdza Lelity i tzw. proces kurii krakowskiej. Praca w całości oparta o zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej, którego pracownika są obaj autorzy. Ukazuje kulisy rozpracowania grupy konspiracji narodowej kierowanej przez ks. Lelitę...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 37 (2) / 2004 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 37 (2) / 2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
KALENDARIUM IPN Rozmowy Biuletynu: - Zabijanie słowem. O cenzurze w PRL – z Aleksandrem Pawlickim, Tomaszem Strzemboszem i Wiesławem Władyką rozmawiają Władysław Bułhak i Barbara Polak Komentarze historyczne: -Sławomir Cenckiewicz...
pozycja niedostępna


Skazani na karę śmierci przez Wojskowy - okładka książki
praca zbiorowa

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946-1954. Seria: Studia i materiały

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-42-2; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Prezentowana publikacja jest efektem prac prowadzonych w katowickim oddziale IPN w ramach ogólnopolskiego projektu Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w latach 1946 1955 realizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej. Zakres badań...
pozycja niedostępna


Z archiwum pamięci - okładka książki

Z archiwum pamięci

Książka. ISBN: 83-89078-33-3; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Prezentowana książka to wspomnienia Ruty Czaplińskiej, więźniarki politycznej okresu stalinowskiego, działającej w podziemiu antykomunistycznym w Polsce. W latach 1945–1946 była żołnierzem Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia...
pozycja niedostępna


System represji stalinowskich w - okładka książki

System represji stalinowskich w Polsce 1944-1956. Represje w marynarce wojennej. Seria: Konferencje. Tom 10

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-32-5; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
W kolejnym tomie serii Konferencje IPN opublikowane zostały materiały będące plonem sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku oraz Dowództwo Marynarki Wojennej w październiku 2001 r. W kolejnych...
pozycja niedostępna


Ostatni leśni 1948-1953. Seria: - okładka książki

Ostatni leśni 1948-1953. Seria: Konferencje. Tom 13

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-38-4; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
W czerwcu 2002 r. w ramach programu badawczego Biura Edukacji Publicznej IPN Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1953 została zorganizowana konferencja naukowa, połączona z otwarciem wystawy Ostatni...
pozycja niedostępna


Kolektywizacja rolnictwa w regionie - okładka książki

Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim. Seria: Monografie. Tom 9

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-37-6; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony;
Prezentowana książka ukazuje przebieg kolektywizacji rolnictwa w Polsce na przykładzie regionu łódzkiego. Przedstawia uwarunkowania polityczne ekonomiczne i społeczne tego procesu oraz ewolucję polityki władz komunistycznych wobec chłopów w...
pozycja niedostępna


Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego - okładka książki

Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942-1950

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-30-9; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Epopeja polskiej ludności cywilnej, która opuściła w dramatycznych okolicznościach Związek Sowiecki wraz z armią gen. Władysława Andersa, jest chyba najbardziej niezwykłym rozdziałem historii polskiej diaspory. Po raz pierwszy w dziejach naszego...
pozycja niedostępna


Księga świadectw. Skazani na karę - okładka książki

Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy. Seria: Relacje i wspomnienia. Tom 5

Książka. Rok wydania: 2005; ISBN: 83-89078-16-3; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Księga świadectw jest wyborem relacji i wspomnień osób skazanych na karę śmierci w okresie powojennym – konspiratorów i żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce. Dramatyczne losy Polaków, którzy nie pogodzili się z komunistyczną...
pozycja niedostępna


Polska Tajna Administracja Cywilna - okładka książki

Polska Tajna Administracja Cywilna 1940-1945

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-23-6; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa;
Książka ta, powstała w wyniku długoletnich badań historycznych, jest próbą całościowego przedstawienia działalności tajnej administracji w okupowanej Polsce. W kolejnych rozdziałach ukazano poszczególne komórki organizacyjne Delegatury Rządu RP na...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 35-36 (12) / 2003 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 35-36 (12) / 2003 - (1) / 2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
Rozmowy Biuletynu: Nie zamierzam podejmować żadnej polemiki Wokół mitu bydgoskiej krwawej niedzieli z prof. Witoldem Kuleszą rozmawiają Paweł Kosiński i Barbara Polak Komentarze historyczne: Tomasz Chińciński – Koniec mitu bydgoskiej...
pozycja niedostępna


Pamięć i sprawiedliwość nr 2/2003 - okładka książki

Pamięć i sprawiedliwość nr 2/2003

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Pamięć i sprawiedliwość;
Czasopismo Pamięć i Sprawiedliwość, wydawane wcześniej jako Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, uzyskało wysoką ocenę wśród czytelników w kraju i za granicą. Wznawiamy je pod niezmienionym tytułem - w przekonaniu,...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 34 (11) / 2003 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 34 (11) / 2003

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
ROZMOWY BIULETYNU O SOWIECKICH REPRESJACH WOBEC POLAKÓW ze Sławomirem Kalbarczykiem, Tomaszem Labuszewskim i Kazimierzem Królewskim rozmawia Barbara Polak KOMENTARZE HISTORYCZNE Marcin Morkiewicz- TAJGA l TOPIELISKA Stanisław Jankowiak, Jan Miłosz...
pozycja niedostępna


Deportacje obywateli polskich z - okładka książki
praca zbiorowa

Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-39-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Książka została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...
pozycja niedostępna


Opór wobec systemów totalitarnych - okładka książki

Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej. Seria: Konferencje. Tom 14

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-36-8; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Kolejny tom wydany w serii Konferencje IPN” jest rezultatem współpracy historycznej IPN z Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12–13 września 2002 r. w...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 33 (10) / 2003 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 33 (10) / 2003

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
ROZMOWY BIULETYNU O WAKACJACH, WYPOCZYNKU l CZASIE WOLNYM z Krzysztofem Kosińskim i Pawłem Sowińskim rozmawia Barbara Polak KOMENTARZE HISTORYCZNE Bartłomiej Noszczak-GOMUŁKA POD GRUNWALDEM Agnieszka Łuczak-HISTORIA PEWNEGO MECZU Aleksandra...
pozycja niedostępna


Co nam zostało z tych lat... Opozycja - okładka książki

Co nam zostało z tych lat... Opozycja polityczna 1976-1980 z dzisiejszej perspektywy

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-34-1; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
W serii Relacje i wspomnienia publikowane są nieznane dotychczas świadectwa dotyczące najnowszej historii Polski. Prezentują one postawy obywateli polskich i realia życia codziennego podczas drugiej wojny światowej oraz w okresie Polski Ludowej....
pozycja niedostępna


Akcja Wisła. Seria: Konferencje - okładka książki

Akcja Wisła. Seria: Konferencje IPN. Tom 12

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-31-7; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
W serii Konferencje IPN publikowane SĄ materiały będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. W ramach programu badawczego Biura Edukacji Publicznej IPN Stosunki potsko-ukraińskie w latach 1939-1989...
pozycja niedostępna


Działalność informacyjna Polskiego - okładka książki

Działalność informacyjna Polskiego Państwa Podziemnego. Seria: Konferencje IPN. Tom 11

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-29-5; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
W serii Konferencje IPN publikowane są materiały będqce plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Przedstawiają wymierzoną przeciwko obywatelom polskim działalność okupantów w okresie drugiej wojny światowej oraz...
pozycja niedostępna


Zapomniane historie ludzkich dramatów. - okładka książki

Zapomniane historie ludzkich dramatów. Losy mieszkańców Górnego Śląska w latach 1939-1956. Seria: Materiały edukacyjne. Tom 1

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-35-X; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach publikacja jest swoistym wielogłosem uczestników i świadków wydarzeń, jakie miały miejsce w szczególnie trudnym okresie w dziejach Górnego Śląska w latach 1939-1956....
pozycja niedostępna


Strona 104 z 107 : «pierwsza...102103104105106...ostatnia» (2121 pozycji)