ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN - strona 103 | KsiegarniaIPN.pl


Biuletyny dzienne Ministerstwa - okładka książki

Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949-1950. Seria: Dokumenty. Tom 11

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-51-1; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1949–1950 zawierają dokładne informacje o sytuacji w Polsce widzianej z perspektywy centrali bezpieki” w Warszawie. Jest to obraz zdeformowany nieustannym poszukiwaniem...
pozycja niedostępna


Podziemie niepodległościowe w województwie - okładka książki

Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956. Seria: Konferencje IPN. Tom 16

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-58-9; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
W serii Konferencje IPN publikowane są materiały będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Artykuły zamieszczone w mię podsumowują kolejny etap badań nad polskim powojennym podziemiem niepodległościowym...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 43-44(8-9) / 2004 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 43-44(8-9) / 2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
ROZMOWY BIULETYNU Powstanie w eterze - dyskusja KOMENTARZE HISTORYCZNE Witold Kulesza - ZBRODNIE WEHRMACHTU W POLSCE - WRZESIEŃ 1939 Tomasz Chinciński - NIEMIECKA DYWERSJA WE WRZEŚNIU 1939 r. W LONDYŃSKICH MELDUNKACH ARCHIWALNE FOTOGRAFIE INWIGILACJA...
pozycja niedostępna


Aresztowane powstanie. Seria: Relacje - okładka książki

Aresztowane powstanie. Seria: Relacje i wspomnienia.Tom 7

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-57-0; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / powstania;
Prezentowana książka to zbiór relacji i wspomnień żołnierzy podziemia i mieszkańców walczącej Warszawy. Wszystkie teksty skonfiskowane zostały przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa podczas rewizji jako materiał obciążający i przez lata spoczywały...
pozycja niedostępna


Rok pierwszy. Powstanie i działalność - okładka książki
praca zbiorowa

Rok pierwszy. Powstanie i działalność Aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). Seria: Dokumenty. Tom 12

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-52-X; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Niniejszy tom opisuje proces powstawania i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie w pierwszym roku jego istnienia. Był to okres szczególny dla tego regionu - kiedy Lublin był Warszawą, jak określała...
pozycja niedostępna


Uczestnicy i świadkowie Powstania - okładka książki

Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-55-4; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / powstania;
W serii Relacje i wspomnienia publikowane są nieznane dotychczas świadectwa dotyczące najnowszej historii Polski. Prezentują one postawy obywateli polskich i realia życia codziennego podczas drugiej wojny światowej oraz w okresie Polski Ludowej....
pozycja niedostępna


Pamięć i sprawiedliwość nr 1/2004 - okładka książki

Pamięć i sprawiedliwość nr 1/2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Pamięć i sprawiedliwość;
Czasopismo Pamięć i Sprawiedliwość, wydawane wcześniej jako Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, uzyskało wysoką ocenę wśród czytelników w kraju i za granicą. Wznawiamy je pod niezmienionym tytułem - w przekonaniu,...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 41-42 (6-7) / 2004 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 41-42 (6-7) / 2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
ROZMOWA BIULETYNU Być Ślązakiem - z Adamem Dziurokiem, Ryszardem Kaczmarkiem i ks. Jerzym Myszorem rozmawia Barbara Polak ARCHIWALNE FOTOGRAFIE Leonard Stankiewicz - Wujek ` - pamiętam PRAWO I HISTORIA Ewa Kój -Wieża spadochronowa Adam Dziurok -...
pozycja niedostępna


Aparat bezpieczeństwa a wojskowy - okładka książki

Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości. Rzeszowszczyzna 1944-1954. Seria: Monografie

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-50-3; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Książka Janusza Borowca ukazuje strukturę, mechanizm i skalę działań wojskowego wymiaru sprawiedliwości, Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i jego powiatowych struktur na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1954. Autor,...
pozycja niedostępna


Konspiracja i opór społeczny w - okładka książki

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik Biograficzny. Tom 2. Seria: Słowniki cz. 3

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-47-3; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki;
Drugi tom słownika zawiera 147 biogramów, podobnie jak tom pierwszy jest zapisem życiorysów ludzi, którzy nie pogodzili się z powojenną rzeczywistością i w najtrudniejszych czasach prowadzili walkę o niepodległą Polskę. Pozwala zrozumieć ich motywację...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 40(5) / 2004 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 40(5) / 2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
Rozmowy Biuletynu: Polacy wypędzeni” – dyskusja z udziałem ks. bp. Tadeusza Pieronka, Zygmunta Mańkowskiego, Andrzeja Friszke i Thomasa Urbana Powrót do ruin czy rejs do ziemi obiecanej ” – z Bogdanem Chrzanowskim...
pozycja niedostępna


Prawo jako narzędzie represji w - okładka książki

Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944-1956)

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-45-7; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Książka Piotra Kładocznego omawia występującą w prawodawstwie Polski Ludowej kategorię przestępstw przeciwko państwu. Autor rozpoczyna od analizy systemów prawnych różnych krajów, przede wszystkim totalitarnych. Poprzez zbadanie aktów prawnych stara...
pozycja niedostępna


Polskie podziemie 1939-1941. Tom - okładka książki

Polskie podziemie 1939-1941. Tom 1-2. Seria: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Tom 3

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-54-6; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne;
Książka ta została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Opublikowano w niej unikalne dokumenty NKWD...
pozycja niedostępna


Aparat bezpieczeństwa w Polsce - okładka książki

Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953-1954. Seria: Dokumenty. Tom 10

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-46-5; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Niniejszy tom jest czwartym (drugim wydanym przez IPN) w serii przedstawiającej dokumenty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zbiór obejmuje protokoły, referaty i wypowiedzi z narad i odpraw w ministerstwie na temat kluczowych kierunków...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 39(4) / 2004 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 39(4) / 2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
KALENDARIUM IPN Rozmowy Biuletynu: Stół bez kantów. O genezie roku 1989, okrągłym stole i agonii komunizmu” – z Antonim Dudkiem, Grzegorzem Sołtysiakiem i Krystyną Trębicką rozmawiają Barbara Polak i Jan M. Ruman Komentarze...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 38(3) / 2004 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 38(3) / 2004

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo;
KALENDARIUM IPN Rozmowy Biuletynu: - Zwalczani i koncesjonowani. O mniejszościach wyznaniowych w PRL” – z Kazimierzem Urbanem rozmawia Barbara Polak - Dziel i rządź. O polityce wobec Kościołów protestanckich w PRL” – z...
pozycja niedostępna


Represje wobec Kościoła katolickiego - okładka książki

Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989. Seria: Studia i materiały. Tom 4

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-49X; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła;
Niniejsza publikacja zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Wpisuje się ona w nurt badań podejmowanych przez IPN dotyczących różnorodnych...
pozycja niedostępna


Oblicza Marca 1968. Seria: Konferencje. - okładka książki

Oblicza Marca 1968. Seria: Konferencje. Tom 15

Książka. Rok wydania: 2004; ISBN: 83-89078-43-0; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Kolejna książka z serii Konferencje IPN” zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie 6 marca 2003 r. Oprócz szkiców i refleksji na temat wybranych zagadnień Marca 1968, niniejszy...
pozycja niedostępna


Podziemie poakowskie na kielecczyźnie - okładka książki

Podziemie poakowskie na kielecczyźnie w latach 1945-1948

Książka. ISBN: 83-88385-19-4; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Obszerna monografia działalności partyzantki antykomunistycznej na terenie województwa kieleckiego od rozwiązania Armii Krajowej do czasu rozbicia ostatnich grup oddziałów leśnych w 1948 roku. Rzetelne, wyważone w sądach opracowanie,...
pozycja niedostępna


Do prześladowania nie daliśmy powodu... - okładka książki

Do prześladowania nie daliśmy powodu... Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii Krakowskiej

Książka. ISBN: 83-88385-29-1; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Małopolska to teren bodaj najaktywniejszych działań konspiracyjnych skierowanych przeciw władzy komunistycznej. Dlatego właśnie w Krakowie, mieście bliskim Kościołowi, przesyconym patriotyczną tradycją, przygotowano prowokację skierowaną...
pozycja niedostępna


Strona 103 z 107 : «pierwsza...101102103104105...ostatnia» (2121 pozycji)