ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 

IPN. Adam Dziuba - Autor | KsiegarniaIPN.pl


Czas przełomu. Destalinizacja, - okładka książki
Adam Dziuba

Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim / katowickim (1953-1961). Tom 3. Nowa linia na czasy po odwilży (1957-1961)

Książka. Rok wydania: 2023; ISBN: 978-83-8229-682-2;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Monografia Adama Dziuby jest trzecim i ostatnim tomem cyklu Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim/katowickim (1953–1961). Książka stanowi próbę opisania kierunku przemian zachodzących...
45.00 zł

W województwie i w terenie. Działalność - okładka książki
Adam Dziuba, Bogusław Tracz (red.)

W województwie i w terenie. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym

Książka. Rok wydania: 2022; ISBN: 978-83-8229-417-0;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Zebrane w tomie teksty ukazują mozaikowy obraz funkcjonowania PZPR jako rządzącej monopartii w realiach lokalnych scen politycznych: wojewódzkich, powiatowych i miejskich czy zakładowych....
35.00 zł

Wypatrując Andersa. Konspiracja - okładka książki
Dariusz Węgrzyn, Adam Dziuba, Tomasz Kurpierz

Wypatrując Andersa. Konspiracja niepodległościowa w województwie śląskim 1945-1948

Książka. Rok wydania: 2019; ISBN: 978-83-8098-550-6;
Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony;
Publikacja w popularnej formie ukazuje mozaikę funkcjonujących w województwie śląskim organizacji niepodległościowych, wpisanych w skomplikowany kontekst polityczny i społeczny lat 1945–1948....
35.00 zł

Więcej niż partia. PZPR a polityka, - okładka książki
Adam Dziuba, Bogusław Tracz (red.)

Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948-1990

Książka. Rok wydania: 2017; ISBN: 978-83-8098-347-2;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Na książkę składa się 26 artykułów, poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej w Katowicach jesienią 2015 r. Autorzy...

Totalitaryzacja. Polska Partia - okładka książki
Adam Dziuba

Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945-1948)

Książka. Rok wydania: 2016; ISBN: 9788365705020; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Prezentowana monografia opisuje dzieje, struktury i formy politycznej aktywności Polskiej Partii Robotniczej w województwie śląskim w latach 1945-1948. Partia ta, mimo marginalnego początkowo wpływu na społeczeństwo Górnego Śląska...
35.00 zł

Totalitaryzacja. Polska Partia - okładka książki
Adam Dziuba

Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945-1948)

Książka. Rok wydania: 2016; ISBN: 9788380980662; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna;
Adam Dziuba ur. 21 XI 1964 r., absolwent historii Uniwersytetu Śląskiego, doktor, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor monografii Podziemie poakowskie w województwie...

Kadra bezpieki 1945 - 1990. Obsada - okładka książki
Wacław Dubiański, Adam Dziuba, Adam Dziurok

Kadra bezpieki 1945 - 1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu

Książka. Rok wydania: 2009; ISBN: 978-83-61458-25-8; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Publikacja składa się z części wprowadzającej, w której omówiono literaturę przedmiotu oraz zarysowano dzieje regionalnych struktur UB-SB; części drugiej – w której, w formie tabelarycznej, zaprezentowano obsadę stanowisk kierowniczych...

Fundament systemu zniewolenia. - okładka książki
Adam Dziurok, Adam Dziuba (red.)

Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur. Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956

Książka. Rok wydania: 2009; ISBN: 978-83-7629-094-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty;
Monografia jest omówieniem struktur i działania katowickiego aparatu bezpieczeństwa w latach 1945–1956. Jest książką ogromnie ważną, stanowiąc zebranie i podsumowanie prowadzonych po 1989 r. prac badawczych nad ta problematyką. Jest...

Upadek systemu komunistycznego - okładka książki
Adam Dziuba, Sebastian Rosenbaum

Upadek systemu komunistycznego na Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989 roku w województwach katowickim i opolskim

Książka. Rok wydania: 2010; ISBN: 978-83-7629-227-4; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Rok 1989 to w powojennych dziejach Polski przełomowy czas. Kontrakt Okrągłego Stołu, ponowna legalizacja Solidarności”, wybory czerwcowe, powstanie rządu Mazowieckiego, pakiet reform gospodarczych Balcerowicza i rozkład wszechwładnej partii...

Fundament systemu zniewolenia. - okładka książki
Adam Dziurok, Adam Dziuba (red.)

Fundament systemu zniewolenia. Z działalności wojewódzkich struktur. Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956

Książka. Rok wydania: 2009; ISBN: 9788376290942; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Monografia jest omówieniem struktur i działania katowickiego aparatu bezpieczeństwa w latach 1945–1956. Jest książką ogromnie ważną, stanowiąc zebranie i podsumowanie prowadzonych po 1989 r. prac badawczych nad ta problematyką. Jest...

Donosem i pałką. Z działań Służby - okładka książki
Adam Dziuba (red.)

Donosem i pałką. Z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956-1980

Książka. Rok wydania: 2008; ISBN: 9788361458203; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Książka jest kapitalnym przyczynkiem do poznania mentalności i obyczajowości lat 50., 60. i 70. Napisano ją barwnym językiem, a szereg opisanych w niej historii odwołuje się do wydarzeń dobrze do dziś utrwalonych w pamięci zbiorowej...

Podziemie poakowskie w województwie - okładka książki
Adam Dziuba

Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947

Książka. ISBN: 83-88385-61-5; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / Żołnierze Wyklęci;
Pozycja dotyczy mało do tej pory znanej problematyki działań śląskiego podziemia przeciwko nowej, komunistycznej władzy. Autor w trzech pierwszych rozdziałach odtworzył i opisał struktury największych organizacji poakowskich, istniejących na...