ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Księgarnia IPN »
Indeks autorów »
Jarosław Syrnyk

IPN. Jarosław Syrnyk - Autor | KsiegarniaIPN.pl


Aparat bezpieczeństwa. Studia nad - okładka książki
Robert Klementowski, Jarosław Syrnyk (red.)

Aparat bezpieczeństwa. Studia nad działalnością i metodami pracy

Książka. Rok wydania: 2021; ISBN: 978-83-8229-152-0;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Obok pytań o to, co zrobiła bezpieka, niezbędna jest refleksja dotycząca kwestii motywacji aktywności jednostek oraz grup lub środowisk, pracujących i współpracujących z policją polityczną. Równie...
35.00 zł

Aparat bezpieczeństwa w perspektywie - okładka książki
Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Kamila Mikołajczak (red.)

Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy

Książka. Rok wydania: 2020; ISBN: 9788380983045; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Obok pytań o to, co zrobiła bezpieka, niezbędna jest refleksja dotycząca kwestii motywacji aktywności jednostek oraz grup lub środowisk, pracujących i współpracujących z policją polityczną. Równie istotne jest wskazywanie, jak...

Przemoc i chaos. Powiat sanocki - okładka książki
Jarosław Syrnyk

Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice: sierpień 1944 - lipiec 1947. Analiza antropologiczno-historyczna

Książka. Rok wydania: 2020; ISBN: 9788380988712; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony;
Zasadniczym przedmiotem dociekań prowadzonych w książce jest zjawisko przemocy, warstwą ilustracyjną zaś wydarzenia, które miały miejsce na terenie powiatu sanockiego w latach 1944-1947. Przemoc starano się ukazać z różnych...

Propaganda w PRL i NRD / Propaganda - okładka książki
Robert Klementowski, Ewa Matkowska, Jarosław Syrnyk (red.)

Propaganda w PRL i NRD / Propaganda in der Volksrepublik Polen. Tematy, instytucje, kampanie / Themen, Institutionen, Kampagnen

Książka. Rok wydania: 2019; ISBN: 9788380987654; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne;
Język:polskideutsche;
Dwujęzyczny tom studiów jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zatytułowanej Propaganda w PRL i NRD - tematy, instytucje,...
40.00 zł

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości - okładka książki
Jarosław Syrnyk (red.)

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956

Książka. Rok wydania: 2019; ISBN: 978-83-8098-558-2;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Problematyka związana z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w okresie Polski Ludowej stanowiła przez wiele lat jeden z wyodrębnionych kierunków badań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej....
30.00 zł

Antropologia donosu. Seria: Inne - okładka książki
Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski (red.)

Antropologia donosu. Seria: Inne strony historii

Książka. Rok wydania: 2017; ISBN: 978-83-8098-156-0; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne;
Książka podejmuje problematykę agenturalnej współpracy z perspektywy interdyscyplinarnej, co ma znaczenie dla poszerzenia nie tylko stanu badań nad tym zagadnieniem, lecz także horyzontu naukowych...

Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna - okładka książki
Jarosław Syrnyk

Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989. Seria: Monografie

Książka. Rok wydania: 2015; ISBN: 978-83-7629-896-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Jest to jedna z lepszych książek, jakie ostatnio przeczytałem […]. Początek badań nad aparatem bezpieczeństwa w nowej paradygmatycznie perspektywie jest zawsze trudny, szczególnie gdy dotąd...

W stronę antropologii bezpieki. - okładka książki
Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek (red.)

W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej

Książka. Rok wydania: 2014; ISBN: 9788361631644; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Większość prac o komunistycznej służbie bezpieczeństwa to statystyki terroru. Ta książka jest inna. Sięgając do historii idei, antropologii, psychologii, próbujemy - przez zmianę narzędzi analizy -...

Między ideologią a socjotechniką. - okładka książki
Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk (red.)

Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych - doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie

Książka. Rok wydania: 2014; ISBN: 978-83-7629-638-8; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Myślą przewodnią tomu stała się próba odpowiedzi na pytania, na ile polityka narodowościowa poszczególnych państw bloku wschodniego była konsekwencją założeń ideologicznych, a w jakim stopniu...

Po linii rewizjonizmu, nacjonalizmu, - okładka książki
Jarosław Syrnyk

Po linii rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu... Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945-1989). Seria: Historia Dolnego Śląska

Książka. Rok wydania: 2013; ISBN: 9788361631842; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Fragmenty Wstępu Intensywne, trwające od kilkunastu lat badania naukowe nad funkcjonowaniem aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, znacząco poszerzyły naszą wiedzę faktograficzną o powojennej...

Urząd bezpieczeństwa w Wołowie - okładka książki
Jarosław Syrnyk

Urząd bezpieczeństwa w Wołowie 1945-1956

Książka. Rok wydania: 2010; ISBN: 978-83-61631-12-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Monografia Urzędu Bezpieczenstwa w Wołowie - istniejącego w latach 1945-1954 jako Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP), a następnie (1954-1956) jako Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego (PUdsBP) - jest kolejnym...

Internacjonalizm czy...? Działania - okładka książki
Joanna Hytrek-Hryciuk, Grzegorz Strauchold, Jarosław Syrnyk (red.)

Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944-1989)

Książka. Rok wydania: 2011; ISBN: 978-83-7629-286-1; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Książka zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22–23 kwietnia 2010 r., Mniejszości narodowe były traktowane przez organy bezpieczeństwa jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa...

Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej - okładka książki
Jarosław Syrnyk (red.)

Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

Książka. Rok wydania: 2009; ISBN: 978-83-7629-052-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Prezentowany tom jest próbą analizy działań aparatu bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w kontekście polityki narodowościowej komunistycznego państwa. W celach porównawczych umieszczono w niej również artykuł ilustrujący działania podjęte...

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - okładka książki
Jarosław Syrnyk

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990)

Książka. Rok wydania: 2008; ISBN: 9788361631026; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Monografia Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK) ukazuje dzieje tego Towarzystwa od chwili jego powołania w 1956 r., do przekształcenia w Związek Ukraińców w Polsce w roku 1990. Bogactwo źródeł oraz dotychczasowy stan badań sprawiły,...

PSL w realiach społeczno-politycznych - okładka książki
Jarosław Syrnyk (red.)

PSL w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w.

Książka. Rok wydania: 2008; ISBN: 9788392641780; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
...

Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku - okładka książki
Jarosław Syrnyk

Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945-1989)

Książka. ISBN: ; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
W monografii przedstawiono dzieje ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku od zakończenia II wojny światowej do upadku ustroju komunistycznego w Polsce. Składa się na nią: opis osadnictwa ukraińskiego, w tym próba określenia skali tego zjawiska sprzed...