ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN - strona 96 | KsiegarniaIPN.pl


Pamięć i sprawiedliwość nr 1/2007 - okładka książki

Pamięć i sprawiedliwość nr 1/2007

Książka. ISBN: 977142774700711; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
/ Pamięć i Sprawiedliwość/ to periodyk naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki działalności IPN, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w pracach...
pozycja niedostępna


Biuletyn IPN nr 81-82 (10-11) / - okładka książki

Biuletyn IPN nr 81-82 (10-11) / 2007

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
Bezpłatnym dodatkiem do Biuletynu IPN” jest płyta DVD z filmem dokumentalnym Kobiety i wojna”. Biuletyn IPN” nr 10–11 (81–82) październik-listopad 2007 został poświęcony Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie. Choć...
pozycja niedostępna


Chronić i kontrolować. UB wobec - okładka książki

Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956). Seria: Monografie

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464489; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Władza komunistyczna, wspierana przez aparat represji, dążyła po wojnie do przejęcia całkowitej kontroli nad procesem wychowania i kształtowania postaw politycznych młodych Polaków. Jedną z reakcji młodzieży na nową rzeczywistość i zamierzenia...
pozycja niedostępna


Monachijska menażeria. Walka z - okładka książki

Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989. Seria: Monografie

Książka. Rok wydania: 2000; ISBN: 9788360464441; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Książka jest świetna, oparta na obfitych źródłach, perfekcyjnie wykorzystanych i zinterpretowanych, nowatorska pod względem faktograficznym, bardzo dobrze i spokojnie napisana (...) wiele fragmentów czyta się prawie jak kryminał. Uderza obiektywizm...
pozycja niedostępna


Akcja czynna Polskiego Państwa - okładka książki

Akcja czynna Polskiego Państwa Podziemnego. Seria: Konferencje IPN

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464427; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa;
W niniejszym tomie prezentujemy materiały z konferencji »Akcja czynna« Polskiego Państwa Podziemnego”, zorganizowanej w ramach programu badawczego Polskie Państwo Podziemne”. Ich autorzy analizują metody działania...
pozycja niedostępna


Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja - okładka książki

Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 - czerwiec 1941). Seria: Monografie

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464472; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa;
Mieszkańcy ziem wschodnich II RP jako pierwsi doświadczyli, czym jest komunistyczne państwo. Wielu z nich nie pogodziło się z utratą suwerenności Polski i życiem w ramach wyznaczanych przez sowiecki system. Książka opisuje burzliwe i tragiczne...
pozycja niedostępna


Konzentrationslager Warschau. Historia - okładka książki

Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa. Seria: Monografie

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464465; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa;
Tom składa się z dwóch części: studium oraz aneksów (dokumenty i ilustracje). Celem pracy jest opis i próba systematyzacji nowych ustaleń w sprawie KL Warschau, naszkicowanie tła historycznego i prezentacja najważniejszych dokumentów z akt śledztwa...
pozycja niedostępna


Twarze wrocławskiej bezpieki - okładka książki

Twarze wrocławskiej bezpieki

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Przygotowana przez pracowników Oddziału IPN we Wrocławiu książka prezentuje obsadę personalną kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 1945–1990. Zgodnie z przyjętą koncepcją jest...
pozycja niedostępna


Twarze wrocławskiej bezpieki - okładka książki

Twarze wrocławskiej bezpieki

Książka. Rok wydania: 2006; ISBN: 83-924281-0-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Przygotowana przez pracowników Oddziału IPN we Wrocławiu książka prezentuje obsadę personalną kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 1945–1990. Zgodnie z przyjętą koncepcją jest...
pozycja niedostępna


Urząd Bezpieczeństwa w powiecie - okładka książki

Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski 1945-1956

Książka. ISBN: 83-924281-2-9; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
W części wstępnej pracy przedstawiona została charakterystyka powiatu lwóweckiego w okresie 1945-1956, a więc kwestia wyzwolenia”, tworzenia administracji, charakterystyka polskiego osadnictwa, wysiedlenie ludności niemieckiej, tworzenie się...
pozycja niedostępna


Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach - okładka książki
praca zbiorowa

Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464328; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Wydawnictwo powstało w wyniku prac polsko-rosyjskiej grupy roboczej (Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej). Publikacja...
pozycja niedostępna


Stosunki polsko-słowackie w I połowie - okładka książki

Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku. Materiały pokonferencyjne

Książka. Rok wydania: 2006; ISBN: 83-924281-4-5; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita;
Na prezentowany tom składa się dziewięć studiów przygotowanych przez ośmioro autorów, przy czym, na co warto zwrócić uwagę, nieznacznie przeważają opracowania słowackie. Chronologiczny zasięg poszczególnych szkiców obejmuje okres tak...
pozycja niedostępna


Departament X MBP. Wzorce - struktury - okładka książki

Departament X MBP. Wzorce - struktury - działanie. Seria: Konferencje IPN

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464373; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Prezentowany tom odpowiada na wiele pytań: jak powstał i funkcjonował Departament X, kim byli jego funkcjonariusze, jakimi metodami próbowali osiągnąć wyznaczane im cele, jakie konsekwencje miały dla nich odwilż” i powrót do władzy byłych...
pozycja niedostępna


Konspiracja i opór społeczny w - okładka książki

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny. Tom 3. Seria: Słowniki cz. 4

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 978-83-60464-35-9; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki;
W serii Słowniki” publikowane są opracowania o charakterze encyklopedycznym i biograficznym, poświęcone najnowszej historii Polski. Mają na celu przedstawienie żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, uczestników konspiracji,...
pozycja niedostępna


Solidarność Walcząca w dokumentach. - okładka książki

Solidarność Walcząca w dokumentach. Tom 1. W oczach SB. Seria: Dokument

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464397; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty;
Solidarność Walcząca była jedną z największych struktur antykomunistycznej opozycji po 13 grudnia 1981 r. Powstała w wyniku rozłamu w dolnośląskim Regionalnym Komitecie Strajkowym, szybko rozszerzyła swoją działalność na inne obszary kraju....
pozycja niedostępna


Między przymusową przyjaźnią a - okładka książki

Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi - Polacy - Słowacy 1938/39-1945-1989 cz. 1. Seria: Konferencje IPN

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464366; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / Solidarność;
W niniejszym tomie prezentujemy pierwszą część materiałów z konferencji Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989”, której celem był oparty na naukowej...
pozycja niedostępna


Golgota Wschodu. Katyń - Sybir - okładka książki
praca zbiorowa

Golgota Wschodu. Katyń - Sybir - Kresy. Międzynarodowa konferencja Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu (28 września 2006)

Książka. Rok wydania: 2006; ISBN: 9771731635908; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / Katyń;
Czasopismo specjalistyczne - redakcja pod kierownictwem księdza Zdzisława Peszkowskiego i przy udziale rady naukowej. Środek bieżącej medialnej łączności z wszystkimi środowiskami doświadczonymi w Golgocie Wschodu: zbrodnia...
pozycja niedostępna


Kryptonim Wasale. Służba Bezpieczeństwa - okładka książki

Kryptonim Wasale. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980, wybór. Seria: Dokumenty. Tom 18

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464380; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty;
Pierwszy Studencki Komitet Solidarności powstał wiosną 1977 r. w Krakowie, w odpowiedzi na zamordowanie, zapewne z inspiracji Służby Bezpieczeństwa, studenta Stanisława Pyjasa, współpracownika KOR. W ślad za Krakowem poszły inne ośrodki...
pozycja niedostępna


Ludzie płockiej bezpieki. Urząd - okładka książki

Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945-1956. Seria: Studia i materiały

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464298; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Niniejsza publikacja przedstawia historię Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku - jednego z ponad trzystu rozrzuconych po całym kraju urzędów, tworzących swoistą pajęczynę terroru i zbrodni. Prezentuje jego strukturę organizacyjną...
pozycja niedostępna


Z dziejów Tygodnika Solidarność. - okładka książki

Z dziejów Tygodnika Solidarność. Rozpracowanie Tygodnika Solidarność przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982. Studia i materiały

Książka. Rok wydania: 2007; ISBN: 9788360464335; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / Solidarność;
Książka, wydana w seriiStudia i materiały, przedstawiarozpracowanie pisma przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1982. W osobnym rozdziale autor analizuje przypadek Małgorzaty Niezabitowskiej. W tomie zamieszczono dokumenty archiwalne...
pozycja niedostępna


Strona 96 z 107 : «pierwsza...9495969798...ostatnia» (2121 pozycji)