ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Księgarnia IPN »
Wydawnictwa »
Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN - strona 3 | KsiegarniaIPN.pl


Montecassino 1944. La battaglia - okładka książki

Montecassino 1944. La battaglia delle dieci armate

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8376-000-1; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne;
Język:italiano;
Bitwa o klasztor Monte Cassino – będący częścią niemieckiej linii umocnień zwanej linią Gustawa to jedna z najkrwawszych odsłon II wojny światowej. Począwszy od stycznia 1944 r. przez pięć kolejnych...
25.00 zł

Monte Cassino 1944. Bitwa Dziesięciu - okładka książki

Monte Cassino 1944. Bitwa Dziesięciu Armii

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-999-1; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Literatura / Komiks;
Bitwa o klasztor Monte Cassino - będący częścią niemieckiej linii umocnień zwanej linią Gustawa to jedna z najkrwawszych odsłon II wojny światowej. Począwszy od stycznia 1944 r. przez pięć kolejnych...
25.00 zł

Esuli senza patria... Dalla Polonia - okładka książki

Esuli senza patria... Dalla Polonia all Italia: il cammino di guerra del capitano Władysław Drelicharz (1913–1944)

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-988-5; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne;
Język:italiano;
„Wciąż szukamy Ojczyzny zgubionej w wrześniowych chmurach...” Wojennym szlakiem majora Władysława Drelicharza (1913–1944) to biografia mjr. Władysława Drelicharza, oficera Wojska Polskiego, Brygady...
60.00 zł

Tam, gdzie największe niebezpieczeństwo, - okładka książki

Tam, gdzie największe niebezpieczeństwo, szedł pierwszy. Sylwetki Żydów – uczestników walk o niepodległość i granice Polski w latach 1914–1921

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-121-6;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita;
W książce upamiętniono sylwetki kilkudziesięciu polskich Żydów, uczestników zmagań o granice Rzeczypospolitej w latach 1918–1921, niekiedy także walk o niepodległość w Legionach i w Polskiej...
45.00 zł

Zbrodnia pomorska 1939. Początek - okładka książki

Zbrodnia pomorska 1939. Początek ludobójstwa niemieckiego w okupowanej Polsce

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-958-8; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa;
Książka w ramach projektu badawczego „II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939-1944/45” Publikacje Delegatury IPN w Bydgoszczy: tom 2 Praca opisuje przyczyny, przebieg, rozmiary i skutki...
55.00 zł

Jan Paweł II w Szczecinie. Przygotowania - okładka książki

Jan Paweł II w Szczecinie. Przygotowania do wizyty, jej przebieg i przesłanie

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-899-4;
Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / Jan Paweł II;
W historiografii Kościoła katolickiego jest wiele opracowań poświęconych pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski, zarówno w ujęciu ogólnopolskim, jak i regionalnym. Uwagę przykuwają nie tylko obszerne syntezy, w których wątek papieski...
45.00 zł

Raz na wodzie, raz pod wodą. Wspomnienia - okładka książki
Zygmunt Jasiński

Raz na wodzie, raz pod wodą. Wspomnienia (1930-1961)

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-975-5; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia;
Wspomnienia komandora Zygmunta Jasińskiego (1906–1990) obejmują trzy dekady istnienia polskiej Marynarki Wojennej oraz okres powojennej odbudowy przemysłu stoczniowego produkującego na jej potrzeby....
60.00 zł

Czerwoni katolicy. Polityczne i - okładka książki

Czerwoni katolicy. Polityczne i ideowe drogi Jana Frankowskiego (1912–1976) i Konstantego Łubieńskiego (1910–1977) na tle działalności ich ugrupowań

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-979-3;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”. Jan Frankowski i Konstanty Łubieński należą do...
75.00 zł

Ja i moje książki - to jedno. Rozważania - okładka książki

Ja i moje książki - to jedno. Rozważania o pisarstwie Zofii Kossak

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-983-0; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Humanistyka / Literatura i Pamięć;
Seria wydawnicza: Literatura i Pamięć. Ja i moje książki to jedno. Rozważania o pisarstwie Zofii Kossak to publikacja niezwykle potrzebna zarówno ze względu na pamięć o pisarce, jak i z powodu...
65.00 zł

Biuletyn IPN nr 221 (4) / 2024. - okładka książki

Biuletyn IPN nr 221 (4) / 2024. Katyń – prawda i kłamstwo

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / Katyń;
Katyń – prawda i kłamstwo – to hasło kwietniowego numeru „Biuletynu IPN”. W kwietniu i maju 1940 r. funkcjonariusze NKWD wymordowali ok. 22 tys. polskich jeńców wojennych i więźniów. Po odkryciu i...
8.00 zł

Wincenty Witos 1874–1945. Wydanie - okładka książki

Wincenty Witos 1874–1945. Wydanie III zmienione

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-914-4; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie;
Wincenty Witos to jeden z najwybitniejszych polityków w historii Polski. Publikacja jest próbą przybliżenia Czytelnikom, zwłaszcza młodym, sylwetki tego wybitnego Polaka oraz kontekstu historycznego,...
79.00 zł

Gdyńscy Komunardzi - okładka książki

Gdyńscy Komunardzi

Audiobook. Rok wydania: 2020;
Kategoria: Audiobook / Historyczne;
Język:italiano;
Strajk sierpniowy w stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni był najczystszym zalążkiem autentycznej robotniczej rewolucji. To Stocznia Gdynia, jako pierwszy strajkujący zakład, zażądała wolnych związków zawodowych i pierwsza wystąpiła...

Nie tylko Ulmowie. Historie o Polakach - okładka książki

Nie tylko Ulmowie. Historie o Polakach ratujących Żydów na Podlasiu

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-948-9; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Sprawiedliwi;
Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990 Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, tom...
35.00 zł

Aviation art of Piotr Górka - okładka książki

Aviation art of Piotr Górka

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-696-9;
Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne;
Język:english;
Album jest uhonorowaniem polskich pilotów walczących na Zachodzie podczas II wojny światowej. Polską wersję albumu IPN wydał w 2020 roku. W związku z dużym zainteresowaniem na Zachodzie historią...
49.00 zł

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. - okładka książki

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych? Tom III

Książka. Rok wydania: 2023; ISBN: 978-83-8229-921-2;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Kolejny tom dotyczący zbrodni sądowych i zasad funkcjonowania państw zdominowanych przez systemy totalitarne ma na celu ukazanie sposobów kierowania narodami za pomocą odpowiednio dobranych technik...
45.00 zł

Taki szubrawiec jak wy. 715 dni - okładka książki

Taki szubrawiec jak wy. 715 dni służby wojskowej kleryka w komunistycznej armii. Seria: Biblioteka Biuletynu IPN, tom 12

Książka. Rok wydania: 2023; ISBN: 978-83-8229-858-1;
Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła;
Wspomnienia kleryka z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, obecnie proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej Polski w Nowym Tagu, ks. Henryka Paśki z przymusowej dwuletniej...
25.00 zł

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni - okładka książki

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie 1944-1956 - informator personalny

Książka. Rok wydania: 2023; ISBN: 978-83-8229-876-5;
Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne;
Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989/90. Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w...
40.00 zł

Bez winy i bez przyszłości. Losy - okładka książki

Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin zdrajców ojczyzny represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486

Książka. Rok wydania: 2023; ISBN: 978-83-8229-818-5;
Kategoria: Książki / Albumy / Historyczne;
Jest to pierwsza publikacja poświęcona rozkazowi sowieckiego NKWD nr 00486 z 1937 r. Przedstawia genezę operacji skierowanej przeciwko rodzinom „zdrajców ojczyzny” w tym w głównej mierze kobietom i...
65.00 zł

Archidiecezja łódzka w latach 1920-2020. - okładka książki

Archidiecezja łódzka w latach 1920-2020. W rocznicę powstania

Książka. Rok wydania: 2024; ISBN: 978-83-8229-889-5;
Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła;
Publikacja w ramach projektu badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”. Publikacja przedstawia historię archidiecezji łódzkiej na przestrzeni...
55.00 zł

Biuletyn IPN nr 3/2024 – 1949. - okładka książki
praca zbiorowa

Biuletyn IPN nr 3/2024 – 1949. Niezłomni

Książka. Rok wydania: 2023; ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
W marcu zwykle wspominamy Żołnierzy Wyklętych. Najnowszy numer „Biuletynu IPN” ukazuje trudny rok 1949. Komuniści skupiają już w swych rękach pełnię władzy w Polsce. Od zajęcia polskich Kresów przez...
8.00 zł

Strona 3 z 123 : «pierwsza...12345...ostatnia» (2453 pozycji)