rozwiń menu
 
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN - strona 117 | KsiegarniaIPN.pl


Obóz pracy w Świętochłowicach w - okładka książki

Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Seria: Dokumenty. Tom 7

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-915983-6-5; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Obóz Pracy w Świętochłowicach (luty-listopad 1945 r.), założony w barakach po filii obozu oświęcimskiego Eintrachthütte przeznaczony był dla zdrajców narodu polskiego, zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich i wrogich elementów. Stał się...


Stan wojenny w Polsce 1981-1983. - okładka książki

Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Seria: Monografie. Tom 6

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-22-8; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Prezentowana książka, dzieło kilkunastu historyków IPN, jest próbą spojrzenia na stan wojenny z perspektywy regionalnej, umoźliwiajqcei porównanie jego przebiegu w różnych częściach Polski. Każdy rozdział dotyczy innego regionu i składa się z...


Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim - okładka książki

Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947. Seria: Monografie

Książka. ISBN: 83-89078-19-8; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Problemy, jakie powstały po zajęciu Wybrzeża Gdańskiego przez wojska sowieckie, były odzwierciedleniem sytuacji w całej Polsce pojałtańskiej. Wszelkie interwencje w sprawach eksploatacji gospodarczej Polski, podejmowane zarówno przez...


Ukraińcy na Zachodnich i północnych - okładka książki

Ukraińcy na Zachodnich i północnych ziemiach Polskich 1947-1957

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-915983-5-7; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Pierwszy Tom serii prezentuje sytuację ludności ukraińskiej wysiedlonej na ziemie zachodnie i północne - od akcji Wisła” (1947)po utworzeniu Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1957) i pierwszy etap działalności tej...


Czerwiec 1976. Spory i refleksje - okładka książki

Czerwiec 1976. Spory i refleksje po 25 latach. Seria: Konferencje. Tom 8

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-18-X; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Niniejszy tom jest próba opisu jednego z kryzysów polityczno-społecznych PRL określanego mianem Czerwiec `76. Autorzy artykułów analizują przyczyny, przebieg i reperkusje ówczesnych wydarzeń; przygladają się zarówno dziłaniom aparatu władzy, jak...


Opozycja i opór społeczny w Łodzi - okładka książki

Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956-1981. Seria: Konferencje. Tom 7

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-21-X; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Kolejny tom jest poświęcony problematyce opozycji i oporu społeczne w Łodzi w lotach 1956-1981. Formy oporu były różne, od przerw w pracy” w łódzkich fabrykach, demonstracje uliczne, po niezależną działalność organizacyjną i wydawniczą....


Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. - okładka książki

Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje. Seria: Konferencje. Tom 4

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-89078-09-0; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Zbrodnia Wołyńska;
W ramach programu badawczego Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1989 Biuro Edukacji Publicznej IPN zorganizowało dotychczas dwie konferencje. Pierwsza, Antypolska okcjaOUN-UPAw latach 1943-1944, odbyła się w maju 2001 r. w Lublinie....


Biuletyn IPN nr 26-27 (3-4) / 2003 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 26-27 (3-4) / 2003

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
KALENDARIUM IPN ROZMOWY BIULETYNU O POLSKIM MARCU 1968 ROKU z Jerzym Eislerem rozmawia Barbara Polak KOMENTARZE HISTORYCZNE Łukasz Kamiński - JESTEŚMY Z WAMI, TOWARZYSZU WIESŁAWIE Sławomir Cenckiewicz - MARZEC W TRÓJMIEŚCIE Krzysztof Lesiakowski...


Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce - okładka książki

Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948). Tom 1

Książka. Rok wydania: 2003; ISBN: 83-902803-8-8; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Praca została przygotowana w formie trzech tomów grupujących według kwalifikacji strukturalnej sylwetki ponad 500 osób zaangażowanych w działalność scentralizowanej konspiracji poakowskiej (AK-WiN) działającej w latach 1945-1948 na terenie...


Biuletyn IPN nr 25 (2) / 2003 - okładka książki

Biuletyn IPN nr 25 (2) / 2003

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Biuletyn IPN;
KALENDARIUM IPN ROZMOWY BIULETYNU O ŻYCIU CODZIENNYM W PRL z Antonim Dudkiem, Zdzisławem Zblewskim i Marcinem Zarembą rozmawia Barbara Polak KOMENTARZE HISTORYCZNE Łukasz Kamiński- CZY KTOŚ WIDZIAŁ SZYNKĘ Leszek Próchniak - RUCH ŁĄCZNOŚCI FABRYK Z...


Rozwiązanie kwestii żydowskiej - okładka książki

Rozwiązanie kwestii żydowskiej w dystrykcie Galicja. Seria: Dokumenty

Książka. ISBN: 83-9159-830-6; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Judaica;
Tzw. raport (Fritza) Katzmanna, współorganizatora eksterminacji polskich Żydów. Wstrząsające zdjęcia i beznamiętne relacje, porte-parole do słynnych Rozmów z katem. Pierwsza pełna edycja raportu wyższego oficera SS i policji Friedricha Katzmanna o...


Wokół Jedwabnego. Tom 1. Studia - okładka książki

Wokół Jedwabnego. Tom 1. Studia / Tom 2. Dokumenty. KOMPLET

Książka. Rok wydania: 2002; ISBN: 83-89078-08-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Judaica;
Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego...


Przestępstwa sędziów i prokuratorów - okładka książki

Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956

Książka. ISBN: 83-908819-2-6; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo;
Do kanonów cywilizacji należy przekonanie, że idea sprawiedliwości spełnia się poprzez czyny sędziów i prokuratorów, dla których przepis prawny jest tylko narzędziem, za pomocą którego mają wypełnić swe powołanie wymierzając sprawiedliwość....


Skazani na karę śmierci przez Wojskowy - okładka książki

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946-1955. Seria: Studia i materiały

Książka. ISBN: 83-89078-12-0; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej umożliwiło podjęcie prac naukowych nad zagadnieniami kluczowymi dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce. Dzięki przejęciu przez IPN niedostępnych i prawie nieznanych...


W cieniu Linii Mołotowa - okładka książki

W cieniu Linii Mołotowa

Książka. Rok wydania: 2002; ISBN: 83-89078-17-1; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Książka ukazuje działania aparatu bezpieczeństwa ZSRR oraz Armii Czerwonej w strefie przygranicznej na odcinku od Radymna do Krystynopola, w latach 1939-1941. Autorzy podjęli również próbę szczegółowego opisu Raworuskiego Rejonu Umocnionego,...


Stan wojenny w dokumentach władz - okładka książki

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983). Seria: Dokumenty. Tom 6

Książka. ISBN: 83-915983-2-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty;
Na tom składają się 54 nie publikowane dotychczas dokumenty pochodzące z archiwów państwowych, w tym Archiwum Akt Nowych, Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN oraz zbiorów prywatnych. W pracy zaprezentowano źródła pisane, wytworzone...


Świadectwa stanu wojennego. Seria: - okładka książki

Świadectwa stanu wojennego. Seria: Relacje i wspomnienia. Tom 2

Książka. Rok wydania: 2006; ISBN: 83-60464-16-2; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
zbiór relacji pod red. Antoniego Dudka i Krzysztofa Madeja Książka składa się z 28 relacji zebranych przez pracowników BEP IPN na terenie całego kraju. Relacje te przedstawiają z jednej strony indywidualne refleksje i emocje ludzi związanych z...


Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego - okładka książki

Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949). Seria: Dokumenty. Tom 4

Książka. Rok wydania: 2001; ISBN: 83-7233-082-4; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty;
Rozpracowanie i likwidacja rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949) to pierwszy krytycznie opracowany wybór dokumentów operacyjnych komunistycznych służb bezpieczeństwa. Tom zawiera 96 dokumentów z teczek obiektowych, raporty...


Sądownictwo powszechne w Polsce - okładka książki

Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950

Książka. Rok wydania: 2002; ISBN: 83-89078-14-7; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Budowa wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej wiąże się ściśle z kształtowaniem się systemu polityczno-społecznego w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. System ten, wprowadzony na ziemie polskie jako wynik nowych układów politycznych...


Pamięć i sprawiedliwość nr 2/2002 - okładka książki

Pamięć i sprawiedliwość nr 2/2002

Książka. ISBN: ; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Pamięć i sprawiedliwość;
Tematem przewodnim drugiego numeru Pamięci i Sprawiedliwości jest Polskie Państwo Podziemne. Po 1989 r. historycy, szczególnie młodszego pokolenia, badający zagadnienia oporu społecznego, koncentrowali się na konspiracji antykomunistycznej działającej...


Strona 117 z 118 : «pierwsza...114115116117118...ostatnia» (2352 pozycji)