ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2009
Oprawa: twarda
Liczba stron: 664 s.
Wymiary: 155x240 mm
EAN: 9788392909408
ISBN: 978-83-9290-940-8
porysowana okładka!!!!!!!!!!!!!!
45.00 zł
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Tajne służby Polski "ludowej” przez 45 lat stanowiły zbrojne ramię partii, zabezpieczając w Polsce utrzymanie władzy przez komunistów i realizację interesów sowieckiego imperium.
Oddajemy w ręce Czytelnika książkę, która jest pierwszym tak obszernym opracowaniem dziejów krakowskiej bezpieki. Zaprezentowano w niej strukturę organizacyjną urzędu, jego najwyższą kadrę kierowniczą, opisano sposób działania podstawowych pionów operacyjnych (m.in. zwalczających Kościół, opozycję i podziemie zbrojne) i pomocniczych, przedstawiono ich metody i środki działania.
W tomie znalazły się przykłady działań UB i SB podejmowanych wobec małopolskich środowisk i instytucji, m.in.: krakowskich uczelni, robotników Nowej Huty, bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej, a także zbrojnych oddziałów niepodległościowych.
Prawda o skrywanych przez długie lata kulisach tajnych operacji bezpieki została ujawniona przez krakowskich badaczy.

Książka "Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990" - Filip Musiał, Michał Wenklar (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 664 stron i została wydana w 2009 r. Cena 45.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wstęp (Filip Musiał, Michał Wenklar)

Część I
Struktury, ludzie, zadania


Wojciech Frazik
Struktura organizacyjna Urzędu Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1956 w świetle aktów normatywnych
Aneks
Nr 1. Struktura WUBP w Krakowie latem 1945 r.
Nr 2. Struktura WUBP w Krakowie w lipcu 1953 r.
Nr 3. Struktura WUdsBP w Krakowie we wrześniu 1956 r.
Nr 4. Organizacja dnia pracy w WUBP w Krakowie w 1945 r.

Wojciech Frazik
Struktury organizacyjne Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1956-1990
Aneks
Zarządzenie MSW nr 0150/57

Michał Wenklar
Szefowie WUBP/WUdsBP w Krakowie

Roksana Szczęch
Komendanci wojewódzcy MO/szefowie WUSW i ich zastępcy ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie w latach 1957-1990

Henryk Głębocki
Pion III (Wydział III i Wydział III-1) krakowskiej Służby Bezpieczeństwa – zarys działalności (1975-1989)

Filip Musiał
Pierwsze lata działalności Wydziału IV SB KW MO w Krakowie
Aneks
Nr 1. Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa KW MO w Krakowie Artura Mickiewicza do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa KP MO w Nowym Targu
Nr 2. Rozszerzona wersja referatu wygłoszonego 27 VII 1962 r. w czasie „odprawy instruktażowo-organizacyjnej po zagadnieniach” Wydziału IV

Monika Komaniecka
Piony pomocnicze SB w Krakowie na przykładzie lat 70. i 80.

Ewa Zając
Funkcje ewidencji operacyjnej. Teoria i praktyka

Część II
Metody, formy i środki działania


Filip Musiał
Metody pracy operacyjnej UB/SB pionów działających w granicach PRL w świetle normatywów resortowych

Maciej Korkuć
Operacje prowokacyjne. Przyczynek do dyskusji o metodach pracy operacyjnej UB na przykładach z województwa krakowskiego

ks. Józef Marecki
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec bernardynów z klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1945-1975. Zarys problematyki

Piotr Franaszek
Sprawy Obiektowe, Sprawy Operacyjnego Rozpracowania i Sprawy Operacyjnego Sprawdzania prowadzone wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego przez SB w latach 80.

Krystyna Samsonowska
SOS – Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Filantropia”
Aneks
Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filantropia”

Jarosław Szarek
SB wobec młodzieży akademickiej Krakowa między Marcem 1968 a Grudniem 1970 roku

Roman Graczyk
Próby wpływania na „Tygodnik Powszechny” przez TW „CK”/„Kace”

Katarzyna Wordliczek
Metody pracy operacyjnej organów bezpieczeństwa PRL na przykładzie sprawy obiektowej kryptonim „Stal”

Cecylia Kuta
Działania SB wobec Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Krakowie w latach 1957-1989

Część III
Bezpieka o sobie


Filip Musiał
Funkcjonowanie SB w województwie nowosądeckim w latach 80. w świetle kontroli wewnętrznych

Michał Wenklar
Koniec PRL w oczach gorlickiej SB

Aneks
Nr 1. Ocena stanu moralno-politycznego i nastrojów wśród funkcjonariuszy RUSW Gorlice i jednostek podległych po dniu 4 VI 1989 r.
Nr 2. Telegram zastępcy szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. SB w Gorlicach do zastępcy szefa ds. polityczno-wychowawczych Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu
Nr 3. Ocena stanu moralno-politycznego i nastrojów wśród funkcjonariuszy RUSW Gorlice i jednostek podległych oraz działalności polityczno wychowawczej za m[iesią]c wrzesień 1989 r.

Część IV
Dyskusje o bezpiece


Bezpieka a społeczeństwo – zakres rzeczywistej kontroli
Dyskusja panelowa z udziałem:
Tomasza Gąsowskiego, Macieja Korkucia, Janusza Wrony i Zdzisława Zblewskiego

Agentura w działaniu Dyskusja panelowa z udziałem: Wojciecha Frazika, Henryka Głębockiego, Janusza Kurtyki, Filipa Musiała

Autorzy tomu
Wykaz częściej stosowanych skrótów
Indeks osób i pseudonimów