ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Przeciw socjalistom. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski/ Komunistyczna Partia Polski wobec Polskiej Partii Socjalistycznej. Wypisy z prasy i dokumentów (1918–1938)

Autor:

Karol Sacewicz

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 648 s.
EAN: 9788382293050
ISBN: 978-83-8229-305-0
60.00 zł
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Pliki do pobrania:

Spis treści - PDF

Opis książki:

 

Wydawnictwo źródłowe przedstawiające stosunek KPRP/KPP wobec PPS w latach 1918–1938. Praca zawiera 135 wyselekcjonowanych tekstów źródłowych komunistycznej proweniencji dotyczących tytułowej problematyki.

„Walka z PPS to prewencja wojny z faszyzmem. Jest rzeczą niewątpliwą, że na tle obecnej sytuacji odradzać się mogą pewne złudzenia w masach co do roli PPS. Złudzenia te przenikać będą do partii, stając się źródłem prawicowych błędów i odchyleń. […] Partia nasza musi z całą energią rozpraszać i zwalczać takie złudzenia i nastroje oraz z całą bezwzględnością tępić je w szeregach partyjnych. Nie razem z PPS przeciw faszyzmowi, lecz przeciw faszyzmowi i przeciw PPS – taka musi być taktyka komunistów. Jedność ruchu robotniczego, jedność jego organizacji i ich klasową rewolucyjną ideologię reprezentuje tylko KPP. […] Każde odstępstwo od tej linii, każda rezygnacja ze swej kierowniczej roli i jedynej siły prowadzącej walkę z faszyzmem – to zwycięstwo nie tylko PPS, to jednocześnie zwycięstwo faszyzmu.”

Od socjalfaszyzmu do faszyzmu, „Nowy Przegląd” 1928, nr 25

 

„… PPS jest przeciwna władzy Rad, a posłowie w swym manifeście powtarzają pod adresem Rosji sowieckiej dwugroszówkowe argumenty, mówiąc: „panowanie mniejszości nad większością uważamy za zgubne, albowiem prowadzi do tyranii jednych, a niewoli drugich”. Kto jest w niewoli w dzisiejszej Rosji Burżuazja. Kto panuje Robotnicy. PPS tego nie chce; ją oburza „tyrania” robotników, którzy burżuazji odbierają kapitał, ziemię fabryki itd., pozbawiają biedaczkę możności wyzysku.”

1919 luty 24, Warszawa – „Przełom”

 

„… Armia Ochotnicza to armia kontrrewolucji, to bandy reakcyjnych opryszków gotujące się do wymordowania robotników i ich rodzin.

PPS tę zdradziecką robotę podejmuje, wzywa robotników do oddziałów ochotniczych, bierze udział w Radzie Obrony Państwa, gdzie obmyśla się katorżnicze kary i kary śmierci za najlżejszy opór ze strony robotników, nawet za zwyczajne strajki ekonomiczne. PPS nawołuje do aresztowania rewolucyjnych działaczy i oddaje się cała na usługi burżuazyjnego państwa.”

1920 sierpień, Warszawa – Odezwa KC KPP „PPS na usługach reakcji”

 

„… Jedną z największych przeszkód w tej walce [o Polską Republikę Socjalistyczną] stanowią partie, które na ustach mają socjalizm lub dobro robotników i chłopów, a w rzeczywistości wiążą robotników z burżuazją, poddają ich pod wpływy burżuazji.

Polska Partia Socjalistyczna, Narodowa Partia Robotnicza i podobne organizacje są właśnie tymi partiami, które wiążą robotników z burżuazją i przez to wstrzymują utworzenie zwartego jednolitego frontu proletariackiego przeciw burżuazji.”

1922 październik, Warszawa – Odezwa CKW Związku Proletariatu Miast i Wsi opublikowana na łamach „Nowego Przeglądu”

 

„… Niech żyje ZSRR, twierdza rewolucji międzynarodowej! Precz z ugodowymi agentami faszyzmu! Precz z oszustami PPS i Bundu! Niech żyje jednolity front walki całej klasy robotniczej!”

1927 październik – Odezwa KC KPP „Do robotników i chłopów całej Polski! Towarzysze! Robotnicy i Chłopi!”

Książka "Przeciw socjalistom. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski/ Komunistyczna Partia Polski wobec Polskiej Partii Socjalistycznej. Wypisy z prasy i dokumentów (1918–1938)" - Karol Sacewicz (red.) - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 648 stron i została wydana w 2021 r. Cena 60.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.