ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
książka:

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989 nr 20

Dane szczegółowe:
Producent: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2022
pozycja niedostępna

Opis książki:

ARTYKUŁY I STUDIA: SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA W LATACH 1975–1989

 • Mirosław Sikora, Ochrona operacyjna dużych zakładów przemysłowych przez aparat bezpieczeństwa PRL. Przykład huty żelaza w Częstochowie 1950–1990
 • Zbigniew Bereszyński, Potencjał organizacyjno-kadrowy oraz ważniejsze kierunki działalności Służby Bezpieczeństwa w województwie opolskim w latach 1975–1990 (część I)
 • Paweł Fornal, Struktura i kadra kierownicza pionu SB KW MO / WUSW w Krośnie w latach 1975–1990
 • Stefan Pastuszewski, Środowiska twórców i animatorów kultury regionu bydgoskiego w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w latach 1975–1990
 • Cecylia Kuta, The Operational Strategy of the Security Service (SB) towards the Second Circulation in the Polish People’s Republic from 1980 to 1990
 • Patryk Pleskot, „Włamywacze z SB”. Akcje penetracyjne kontrwywiadu PRL w Konsulacie USA w Krakowie (lata osiemdziesiąte XX w.) – szkic źródłoznawczy
 • Witold Bagieński, Organizacja i struktura Biura Studiów SB MSW (1982–1989). Podstawowe fakty i ustalenia
 • Marcin Kasprzycki, Inspektorat 2 SB WUSW w Nowym Sączu (1985–1988)
 • Paweł Sztama, Portret zbiorowy funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w Polsce odpowiedzialnych za porwanie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki (do 1984 roku)
 • Marek Kozak, Aparat represji wobec białostockiego NZS w stanie wojennym
 • Tomasz Błaszak, Sekcja hotelowa koszalińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działania w obiektach „Skanpol” i „Orbis-Solny” w Kołobrzegu oraz „Jałta” w Koszalinie w latach 1973–1990

ARTYKUŁY I STUDIA PORÓWNAWCZE: APARATY REPRESJI W INNYCH KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH I TOTALITARNYCH

 • Serhii Kokin, Oskarżenie o współpracę z wywiadem polskim jako narzędzie GPU/NKWD USRS w czystkach w Armii Sowieckiej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Przypadek Henryka Wieczffińskiego i polski wątek sprawy kryptonim „Wiesna”

ARTYKUŁY I STUDIA: VARIA

 • Tomasz Krok, Studium agenta celnego na przykładzie działań inwigilacyjnych byłego oficera kontrwywiadu AK Juliusza Wilczura-Garzteckiego wobec kpt. Jerzego Lewszeckiego (część I)
 • Przemysław Benken, „Drogi Stefku…” Historia współpracy Stefana Sumleta, żołnierza Polskich Kompanii Wartowniczych przy armii amerykańskiej, z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Studium przypadku
 • Zbigniew Łagosz, Przez wodę i ogień. Alians Andrzeja Wiercińskiego ze Służbą Bezpieczeństwa – zarys problematyki
 • Mariusz Krzysztofiński, Zbigniew Bonawentura Fróg (1920–1986) – ksiądz, publicysta, działacz Stowarzyszenia PAX, tajny współpracownik i major Służby Bezpieczeństwa na etacie niejawnym
 • Andrzej Grajewski, Sprawa tajnego współpracownika o pseudonimie „Lis”
 • Tomasz Pączek, Założenia normatywne pracy operacyjnej Milicji Obywatelskiej w latach 1975–1990
 • Piotr Borysiuk, Kwestia likwidacji Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w okresie 1989–1990
 • Piotr Borysiuk, Problem połączenia Biura Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej MO z Biurem Śledczym MSW w okresie transformacji resortu spraw wewnętrznych w latach 1989–1990
 • Mateusz Kubicki, Załogi kutrów Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Koga” a działalność operacyjna granicznej placówki kontrolnej Wojsk Ochrony Pogranicza w Helu w latach 1986–1989. Wybrane przypadki
 • Justyna Dudek, Kierownicy i szefowie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Powiatowego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju oraz ich zastępcy – portret zbiorowy, modele kariery

ARTYKUŁY I STUDIA: BIOGRAFIE

 • Justyna Błażejowska, Podpułkownik Waldemar Więckowski i jego rola w sprawie rejestracji tajnego współpracownika o pseudonimie „Konarski”

MATERIAŁY I DOKUMENTY

 • Bogusław Wójcik, Przykład wymiany informacji pomiędzy MSW WRL i MBP NRD w zakresie obrony przed dywersją ideologiczną

STAN BADAŃ I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 • Arkadiusz Nyzio, The spy who bored me. Recenzja książki „Pozdrowienia z Warszawy. Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz” Johna Pomfreta

Książka "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989 nr 20" - praca zbiorowa - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 0 stron i została wydana w 2022 r.