ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Księgarnia IPN »
Wydawnictwa »
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | KsiegarniaIPN.pl


Polski ruch ludowy wobec Żydów - okładka książki

Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939)

Książka. Rok wydania: 2010; ISBN: 978-83-62171-37-8; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Judaica;
Książka wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Autor analizuje postawy organizacji ludowych oraz ludowców wobec ludności żydowskiej na ziemiach polskich. Książka wzbogacona...

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. - okładka książki

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. Tom 4 (1944-1989). Między apologią a negacją

Książka. Rok wydania: 2010; ISBN: 978-83-62171-25-2; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska;
Publikacja, wydana przez MHPRL oraz Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Rzeszowie, składa się z dziewiętnastu artykułów. Podzielone są na pięć części: Działacze ludowi w czsach stalinowskich, Ruch ludowy po 1956 roku, Ludowcy na emigracji,...

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. - okładka książki

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. Tom 3 (1939-1945). Wieś polska między dwoma totalitaryzmami

Książka. Rok wydania: 2009; ISBN: 978-83-62171-08-8; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska;
Konferencję Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-194) rozpoczęto uroczystym otwarciem wystawy tematycznej przygotowanej pr Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie. Konferencja rzeszowska wniosła do obiegu naukowego nowe...
50.00 zł

Spółdzielczość kredytowa systemu - okładka książki

Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce w latach 1873-1939

Książka. Rok wydania: 2008; ISBN: 978-83-60093-59-7; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza;
Publikacja przedstawia funkcjonowanie spółdzielczości kredytowej systemu Schulzego w latach 1873–1939. Ukazuje rolę i miejsce spółdzielni kredytowych systemu Schulzego w całokształcie spółdzielczości kredytowej na omawianym terenie....

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. - okładka książki

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. Tom 2 (1956-1989). Materiały z konferencji naukowej 27-28 listopada 2003 r. w Rzeszowie pt. Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956-1989

Książka. ISBN: 83-87838-99-3; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska;
Drugi tom prezentujący problematykę represji wobec wsi i działaczy ruchu ludowego. Jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w grudniu 2003 r. zatytułowanej Wieś i ruch ludowy a władza PRL w latach...
28.20 zł

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. - okładka książki

Represje wobec wsi i ruchu ludowego. Tom 1 (1944-1956). Materiały z konferencji naukowej 5-6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie

Książka. ISBN: 83-87838-78-0; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska;
Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez MHPRL i IPN. Wnosi ona do wiedzy historycznej nowe treści i ustalenia, które powinny być bodźcem do prowadzenia dogłębnych badań nad tym...