ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej o/Poznań
Rok wydania: 2008
Oprawa: twarda
Liczba stron: 268 s.
Wymiary: 165x240 mm
EAN: 9788392513957
ISBN: 978-83-9251-395-7
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Proces zniewalania społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce po wkroczeniu na ten teren Armii Czerwonej był dotychczas słabo zbadany. Znaczącą rolę w "podboju państwa i społeczeństwa” odegrał aparat bezpieczeństwa, całkowicie podporządkowany Polskiej Partii Robotniczej, a od 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W oparciu o nieznane dotąd źródła archiwalne powstał zbiór studiów obrazujących działania resortu bezpieczeństwa, którego zadaniem była likwidacja oporu wobec nowej władzy i dążenie do jak największej kontroli społeczeństwa. W kolejnych artykułach zostały ukazane metody likwidacji zarówno otwartego oporu, jakim było podziemie niepodległościowe, jak i niezależności środowisk mogących sprzeciwiać się komunistycznemu systemowi władzy.

Część prezentowanych artykułów stanowi pokłosie konferencji naukowej "Metody »utrwalania władzy ludowej« w Wielkopolsce w latach 1945–1956”, zorganizowanej 7 grudnia 2006 r. przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Inne artykuły powstały później, dzięki dotarciu historyków Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej oraz Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów poznańskiego IPN do nieznanych dotąd, interesujących źródeł.

Książka "Zmagania ze społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956" - Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej o/Poznań. Książka posiada 268 stron i została wydana w 2008 r.

Spis treści:

Słowo wstępne
Krzysztof Brzechczyn
Zarys sytuacji politycznej w Wielkopolsce w latach 1945–1956
Rafał Leśkiewicz
Współpraca organów bezpieczeństwa państwa z wojskowym wymiarem sprawiedliwości w latach 1946 –1955 na przykładzie Wielkopolski
Agnieszka Łuczak
Amnestie w 1945 r. i 1947 r. w województwie poznańskim. Przebieg i konsekwencje
Waldemar Handke
Podziemie niepodległościowe i Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce na łamach „Woli Ludu”
Mirosław Orłowski
Likwidacja Okręgu Poznańskiego Stronnictwa Narodowego w latach 1945–1946
Rafał Sierchuła
Działalność Organizacji Polskiej w Poznaniu w latach 1945–1949
Paweł Kabat
Aparat bezpieczeństwa wobec byłych funkcjonariuszy Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Straży Granicznej w województwie poznańskim (1945–1956)
Bartosz Kuświk
Aparat bezpieczeństwa wobec wielkopolskich harcerzy w latach 1945–1956
Elżbieta Wojcieszyk
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu wobec Caritas Academica w latach 1946–1950
Aleksandra Pietrowicz
Działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu przeciwko Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu – śledztwo i proces dyrekcji (1948–1950)
Jan Miłosz
Obóz pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie
ANEKS
SYLWETKI FUNKCJONARIUSZY APARATU BEZPIECZEŃSTWA W WIELKOPOLSCE

Rafał Kościański
Stefan Antosiewicz – Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w latach 1945–1947
Jerzy Bednarek
Marian Beck (1907–1969). Sylwetka pierwszego kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krotoszynie
Konrad Białecki
Historia pewnego upadku, czyli o kapitanie Stanisławie Proszowskim słów kilka
Waldemar Handke
„Kujbyszewiak” Ignacy Libuda w Gostyniu...