ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze

Autor książki:

Filip Musiał

(Red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2006
Oprawa: twarda
Ilość stron: 432 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788388385896
ISBN: 83-88385-89-5
Data: 2006-11-15
Cena wydawcy: 20.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Precyzyjnie rzecz ujmując, nie istnieje coś takiego jak "teczka IPN-owska”. W gromadzonym od 6 lat przez IPN zasobie znalazły się archiwalia wytworzone m.in. przez bezpiekę, w tym materiały nazywane obiegowo "teczkami”. To bardzo wyjątkowy zbiór źródeł historycznych. Jego penetracja przez historyków przynosi wiedzę, która nie może być jedyną podstawą rekonstrukcji najnowszych dziejów Polski, ale bez której mogą one być nie tylko niezrozumiałe, ale i nieprawdziwe. Dlatego tak ważna i potrzebna jest ta książka. Doświadczenie warsztatowe autorów (w większości historyków IPN) obcujących od lat z materiałami proweniencji bezpieczniackiej pozwala im stawiać tezy poważnie weryfikujące publicystyczne opinie na ten temat. Jedną z najistotniejszych oparto na konstatacji dotyczącej holistycznego charakteru zasobu IPN, który dzięki temu podlega autoweryfikacji. Potwierdza to m.in. opis funkcjonowania ewidencji operacyjnej, etapów rejestracji OZI, przedstawienie wzorcowej zawartości teczek pracy i personalnych. Summa wiedzy zdobytej podczas badań nad tymi źródłami znalazła się w omówieniach bibliograficznych, którym poświęcono dwa obszerne artykuły. Tyleż przydatne w lekturze co ciekawe powinno okazać się zamieszczenie "słowniczków” żargonu służb specjalnych. Publikacja bezcenna dla każdego, kto chciałby zabrać głos w debacie o "teczkach”.
Całość zredagował dr Filip Musiał z krakowskiego Oddziału IPN, zaś autorami poszczególnych części są: dr Tomasz Balbus (OBUi AD IPN Wrocław), prof. Marek Jan Chodakiewicz (The Institute of World Politics w Waszyngtonie), dr hab. Antoni Dudek (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, doradca Prezesa IPN), mgr Wojciech Frazik (OBEP IPN Kraków), dr Łukasz Kamiński (wicedyrektor BEP IPN), mgr Bogusław Kopka (IPN Warszawa), mgr Monika Komaniecka (IPN Kraków), mgr Grzegorz Majchrzak (IPN Warszawa), mgr Piotr Milczanowski (IPN Kraków), prof. Andrzej Paczkowski (ISP PAN), mgr Radosław Peterman (IPN Łódź), dr Krzysztof Szwagrzyk (OBEP IPN Wrocław), dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kraków/Delegatura Kielce), dr Ewa Zając (IPN Kraków) i dr hab. Zdzisław Zblewski (IPN Kraków i Instytut Historii UJ).

Książka "Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze" - Filip Musiał (Red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 432 stron i została wydana w 2006 r.

Spis treści:

Ryszard Terlecki, Przedmowa • Filip Musiał, Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji • Wojciech Frazik, Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak, Dzieje aparatu represji w Polsce Ludowej (1944–1989). Stan badań • Wojciech Frazik, Publikacje proweniencji MBP–KdsBP–MSW przechowywane w oddziałowych Biurach Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej • Marek Jan Chodakiewicz, Wędrówki historyka. Kilka słów o metodologii • Tomasz Balbus, Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze • Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne • Piotr Milczanowski, Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW • Monika Komaniecka, Organizacja i funkcjonowanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa • Monika Komaniecka, Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne jako źródła historyczne • Ewa Zając, Ślad pozostaje w aktach. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania ewidencji operacyjnej w latach 1962–1989 • Wojciech Frazik, Filip Musiał, Akta agenturalne w pracy historyka • Struktura i dokumentacja komunistycznego aparatu represji II (prokuratura i sądownictwo wojskowe oraz powszechne, więziennictwo). Krytyka źródeł • Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Protokół przesłuchania jako źródło historyczne • Wojciech Frazik, Sprawa spadochroniarzy – przyczynek do dyskusji o wiarygodności akt sądowych • Radosław Peterman, Proces brakowania i niszczenia akt organów bezpieczeństwa państwa w latach 1954–1990 na przykładzie województwa łódzkiego • Łukasz Kamiński, Lingua securitatis • Andrzej Paczkowski, Bardzo krótki słownik wywiadu • Autorzy tomu • Nota edytorska • Wykaz skrótów • Indeks osób i pseudonimów.
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]