ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

W cieniu Linii Mołotowa

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2002
Oprawa: twarda
Liczba stron: 264 s.
Wymiary: 148x210 mm
EAN: 9788389078179
ISBN: 83-89078-17-1
Cena wydawcy: 30.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Książka ukazuje działania aparatu bezpieczeństwa ZSRR oraz Armii Czerwonej w strefie przygranicznej na odcinku od Radymna do Krystynopola, w latach 1939-1941. Autorzy podjęli również próbę szczegółowego opisu Raworuskiego Rejonu Umocnionego, odcinka radzieckich fortyfikacji "Linii Mołoto- wa ". Zweryfikowali także dotychczasowe ustalenia przebiegu pierwszych dni wojny niemiecko-radzieckiej.

Książka "W cieniu Linii Mołotowa" - Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec, Janusz Grechuta - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 264 stron i została wydana w 2002 r.

Spis treści:

Wstęp
1. Ukształtowanie i zabezpieczenie granicy ZSRR nad dolnym Sanem i na Roztoczu
Działania Armii Czerwonej jesienią 1939 roku (Tomasz Bereza)
Delimitacja granicy radziecko-niemieckiej (Janusz Grechuta)
Ochrona i status pasa przygranicznego (Tomasz Bereza)
2. Raworuski Rejon Umocniony
Sztuka fortyfikacyjna ZSRR w latach 1929-1941 (Piotr Chmielowiec)
Operacyjne uwarunkowania lokalizacji umocnień (Tomasz Bereza)
Prace budowlane na terenie rejonu umocnionego (Janusz Grechuta)
Charakterystyka techniczna umocnień
  • Fortyfikacje stałe (Piotr Chmielowiec)
  • Fortyfikacje polowe i zapory fortyfikacyjne (Tomasz Bereza)

3. Wojna (Piotr Chmielowiec)
Zamiary operacyjne stron
Pierwsze godziny wojny. Utrata pasa przesłaniania
Sytuacja na skrzydłach radzieckiej 6. Armii
  • Walki w rejonie
  • Przemyśla
Bitwa pancerna w rejonie Łuck-Brody-Dubno
Bitwa graniczna 6. Armii. Walki o główny pas obrony Raworuskie- go Rejonu Umocnionego
Kryzys i rezygnacja z obrony głównego pasa
Straty biologiczne ludności cywilnej
4. Epilog
Losy umocnień RRU po czerwcu 1941 roku (Janusz Grechuta)
Próba odbudowy władzy radzieckiej w lipcu 1944 roku (Tomasz Bereza)
Aneks
Nr l. Fragment wspomnień Mariana Kopfa dotyczący wkroczenia Ar- mii Czerwonej do Lubaczowa we wrześniu 1939 roku
Nr 2. Fragment wspomnień Antoniego Cencory z Dachnowa opisujący prowokację radzieckich pograniczników
Nr 3. Notatka ks. Józefa Mroczkowskiego w kronice parafii rzymsko- katolickiej w Oleszycach dotycząca okoliczności wysiedlenia wsi Miłków do Besarabii
Nr 4. List Rudolfa i Kazimiery Grinów, nauczycieli z Miłkowa wy- siedlonych do Besarabii
Nr 5. Notatka ks. Mariana Florkowa w kronice parafii rzymskokato- lickiej w Lubaczowie opisująca przypadki dezercji żołnierzy Armii Czerwonej w styczniu 1940 roku
Nr 6. Notatka o. Tomasza Mazura w kronice parafii w Horyńcu do- tycząca wydarzeń w okolicach Horyńca w pierwszych dniach agre- sji niemieckiej na Związek Radziecki
Nr 7. Notatka ks. Wiktora Haasa, wikariusza parafii rzymskokatolic- kiej pw. Św. Stanisława w Lubaczowie dotycząca sytuacji w pier- wszych dniach agresji niemieckiej na Związek Radziecki
Nr 8. Notatka ks. Józefa Mroczkowskiego w kronice parafii rzyms- kokatolickiej w Oleszycach dotycząca walk o Oleszyce 22 czerwca 1941 roku
Nr 9. Wykaz schronów pasa przesłaniania w rejonie Sieniawy
Nr lO.Wykaz schronów pasa przesłaniania w rejonie Oleszyce Stare- Chotylub
Nr 11. Wykaz schronów pasa przesłaniania w rejonie Szalenik-Uhnów . l Nr 12-Wykaz schronów punktu oporu „Brusno Nowe "
Nr 13.Wykaz schronów punktu oporu „Brusno Stare "
Nr 14.Wykaz schronów punktu oporu „Wielki Dział "
Nr IS.Wykaz schronów punktu oporu „Goraje "
Nr ló.Wykaz schronów punktu oporu „Dęby "
Nr 17. Wykaz schronów punktu oporu „Mosty Małe "
Nr 18-Wykaz schronów punktu oporu „Dziewięcierz
Nr 19.0fiary wojny niemiecko-radzieckiej w powiecie lubaczowskim
Nr 20.0fiary wojny niemiecko-radzieckiej w powiecie tomaszowskim
Nr 21.0fiaiy wojny niemiecko-radzieckiej w powiecie jarosławskim
Wykaz skrótów
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz ilustracji
Wykaz fotografii
Wykaz map
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych