ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta. Seria: Literatura i Pamięć + KSIĄŻKA ZA 1 ZŁ!

Autor książki:

Kazimierz Maciąg

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2021
Ilość stron: 536 s.
EAN: 9788382293128
ISBN: 978-83-8229-312-8
Data: 2021-12-01
50.00 
Przed dodaniem pozycji wybierz dodatkową książkę!
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Wybierz książkę za 1 zł:

Publikacja przybliża postać Władysława Raczkiewicza (1885-1947), działacza politycznego i społecznego, ministra spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP (w latach 1921, 1925-1926, i 1935-1936), senatora i marszałka senatu III kadencji (1930-1935), wojewody nowogródzkiego (1921-1924), wileńskiego (1926-1931), krakowskiego (1935), pomorskiego (1936-1939), prezesa Światowego Związku Polaków z Zagranicy (1934-1939) i prezydenta RP na uchodźstwie (1939-1947). Zawiera blisko 400 zdjęć pochodzących m.in. z Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Ośrodka Karta w Warszawie, Biblioteki i Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu. Są to fotografie ukazujące nie tylko różne etapy życia Raczkiewicza, jego rodzinę, znajomych, przyjaciół, przełożonych, ludzi z najbliższego otoczenia, obowiązki i karierę polityczną, lecz także miejsca i instytucje, w których przebywał, pracował, którym nadał własny charakter, wydarzenia, które współorganizował i te, których był bohaterem.

Album przedstawia historię polskiej emigracji niepodległościowej w czterech płaszczyznach. Ukazuje postacie 6 prezydentów RP na Uchodźstwie, działalność rządów emigracyjnych, Skarbu Narodowego, Rady Narodowej. Przypomina historię polskich partii politycznych działających na Zachodzie, SN, PPS, SP, PRW NiD, NGS, LNP. Wiele miejsca w albumie poświęcono aktywności społecznej polskich emigrantów, działalności w stowarzyszeniach kombatanckich i polonijnych, akcjom pomocowym dla pozostającego pod władzą komunistów kraju. Równie ważną płaszczyzną ukazaną w prezentowanej publikacji jest kultura – będąca prawdziwym oknem na świat dla objętych komunistyczną cenzurą obywateli PRL. To setki tytułów prasowych, wydawnictw, tysiące publikacji naukowych, literatury pięknej. To działalność placówek naukowych, teatrów, galerii, muzeów, kultywujących tradycję Polski niepodległej.

zobacz opisy książek

Opis książki:

Książka Kazimierza Maciąga jest monografią poświęconą życiu i tw órczości Józefa Mackiewicza, pisarza, który zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej literaturze i w polskim myśleniu o historii i polityce. […] Książka jest szerokim, bogatym w fakty i interpretacje opracowaniem uwzględ- niającym większość problemów poruszanych w bogatej już literaturze o twórczości Mackiewicza. Maciąg porządkuje tę wiedzę w przejrzystej strukturze i przedstawia ją, uzupełniając o zbadane przez siebie problemy. Zaletą pracy jest jej wyraźny konsekwentny układ. Punkt ciężkości pracy leży w opisaniu i udokumentowaniu wyjątkowości pisarstwa Mackiewicza, które Maciąg wiąże m.in. z dyskusją warstwy autentyku z tradycyjnie rozumianymi gatunkami literackimi, wpływem literatury rosyjskiej oraz podejmowaniem tematów rzadko poruszanych w polskim pisarstwie. (z recenzji prof. Marii Zadenckiej)

Monografia Kazimierza Maciąga z pewnością dobrze wpisuje się w cele serii „Literatura i Pamięć”, dla kt órej została napisana. Poświęcona jest bowiem jednemu z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w., którego dokonania – cytuję z programu serii – „nie miały szans na pełne zaistnienie w świadomości społecznej lub które w ramach polityki kulturalnej PRL były przesłaniane stereoty- powymi, tendencyjnymi interpretacjami”, a zarazem napisana została w sposób na tyle przystęp- ny i atrakcyjny, iż ma szansę trafić do „szerokiego grona czytelników”. […] Kazimierz Maciąg napisał bowiem bardzo udaną, solidną książkę popularnonaukową, która opowiada o bohaterze książki w sposób przystępny, acz zachowujący rygory dyskursu naukowego, a przy tym zwięzły, co nie było łatwe, zważywszy na niezwykłą biografię Mackiewicza, jego bardzo duży dorobek, a wreszcie dyskusje, jakie się wokół niego toczyły.

(z recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbanowskiego)

Kazimierz Maciąg, dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Polonistyki i Dzienni- karstwa. Prowadzi badania nad prozą XIX i XX w., m.in. nad nurtem realistycznym, tw órczością Kraszewskiego, Prusa, Sienkiewicza, dwudziestowiecznych realistów oraz literaturą dokumen- tu osobistego i kreacją postaci artysty oraz autobiografizmem w literaturze. Autor monografii: W kręgu problematyki „pamiętników mówionych” i „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskie j, współredaktor monografii zbiorowych oraz kilkudziesię- ciu artykułów publikowanych m.in. w „Wieku XIX”, „Tematach i Kontekstach” i monografiach.

 

Książka "Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta. Seria: Literatura i Pamięć" - Kazimierz Maciąg - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 536 stron i została wydana w 2021 r. Cena 50.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]