ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949). Seria: Dokumenty. Tom 4

Autor książki:

Tomasz Balbus, Z. Nawrocki

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2001
Oprawa: twarda
Ilość stron: 596 s.
Wymiar: 148x210 mm
EAN: 9788372330826
ISBN: 83-7233-082-4
Data:2001-01-02
Cena wydawcy: 25.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

"Rozpracowanie i likwidacja rzeszowskiego Wydziału Wi N w dokumentach UB (1945-1949)" to pierwszy krytycznie opracowany wybór dokumentów operacyjnych komunistycznych służb bezpieczeństwa. Tom zawiera 96 dokumentów z teczek obiektowych, raporty specjalne oraz sprawozdania dekadowe, miesięczne i roczne z pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie i Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w województwie rzeszowskim. Książka ukazuje metody operacyjne oraz planowy i systematyczny proces rozpracowywania i w konsekwencji rozbicia przez UB siatki konspiracyjnej jednej z najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych struktur podziemia niepodległościowego w Polsce.

Książka "Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949). Seria: Dokumenty. Tom 4" - Tomasz Balbus, Z. Nawrocki (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 596 stron i została wydana w 2001 r.

Spis treści:

Wstęp
Nota edytorska
Wykaz skrótów

Dokumenty

Nr l. Raport kierownika Sekcji II Wydziału I WUBP w Rzeszowie, 29 maja 1945 r.

Nr 2. Raport dekadowy za okres 10-24 listopada 1945 r. kierownika Sekcji II Wydziału I WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie (fragment), 27 listopada 1945 r. Nr 3. Sprawozdanie z pracy z agenturą Sekcji II Wydziału I WUBP w Rzeszowie (fragment), [jesień 1945 r.]

Nr 4. Raport dekadowy za okres 1-10 stycznia 1946 r. naczelnika Wy- działu I WUBP w Rzeszowie (fragment), [między 10 a 20 stycznia 1946 r.]

Nr 5. Postanowienie funkcjonariusza WUBP w Rzeszowie o założeniu sprawy agenturalnego rozpracowania działaczy WiN z miasta Dębica, [pierwsza połowa 1946 r.]

Nr 6. Odpowiedź kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszo- wie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie na telefonogram MBP z 18 lipca 1946 r., 26 lipca 1946 r.

Nr 7. Raport dekadowy za okres 15-25 lipca 1946 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II De- partamentu III MBP w Warszawie, 27 lipca 1946 r.

Nr 8. Raport dekadowy za okres 5-15 sierpnia 1946 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II De- partamentu III MBP w Warszawie, 15 sierpnia 1946 r.

Nr 9. Raport dekadowy za okres 25 sierpnia-5 września 1946 r. kierow- nika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydzia- łu II Departamentu III MBP w Warszawie, [4 września 1946 r.]

Nr 10. Raport dekadowy za okres 5-15 września 1946 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, 13 września 1946 r.

Nr 11. Raport dekadowy za okres 15-25 września 1946 r. referenta Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II De- partamentu III MBP w Warszawie, 25 września 1946 r.

Nr 12. Raport za okres 25 września-10 października 1946 r. kierowni- ka Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydzia- łu II Departamentu III MBP w Warszawie, 9 października 1946 r.

Nr 13. Raport dekadowy za okres 10-20 października 1946 r. kie- rownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, 20 października 1946 r.

Nr 14. Raport dekadowy za okres 20-30 października 1946 r. kie- rownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, 30 października 1946 r.

Nr 15. Raport dekadowy za okres 30 października-10 listopada 1946 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, 10 listopada 1946 r.

Nr 16. Raport dekadowy za okres 10-20 listopada 1946 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, 20 listopada 1946 r.

Nr 17. Raport dekadowy za okres 20-30 listopada 1946 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, l grudnia 1946 r.

Nr 18. Raport specjalny za 1946 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, 24 stycznia 1947 r.

Nr 19. Raport za okres l stycznia-1 lutego 1947 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departa- mentu III MBP w Warszawie, 30 stycznia 1947 r.

Nr 20. Raport dekadowy za okres 1-10 lutego 1947 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, 13 lutego 1947 r.

Nr 21. Raport dekadowy za okres 10-20 lutego 1947 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II De- partamentu III MBP w Warszawie, 19 lutego 1947 r.

Nr 22. Raport dekadowy za okres 20 lutego-1 marca 1947 r. kierowni- ka Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydzia- łu II Departamentu III MBP w Warszawie, 2 marca 1947 r.

Nr 23. Raport operacyjny za okres 17-27 lutego 1947 r. referenta Sekcji II Referatu III PUBP w Dębicy do kierownika Sekcji II Wy- działu III WUBP w Rzeszowie, 27 lutego 1947 r.

Nr 24. Plan agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Kalwin", sporządzony przez funkcjonariusza Sekcji II Wydziału III WUBP w Rze- szowie, [l marca 1947 r.?]

Nr 25. Plan agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Winograd" (rzeszowski Wydział WiN), sporządzony przez kierownika Sekcji II Wy- działu III WUBP w Rzeszowie, [początek marca 1947 r.]

Nr 26. Raport dekadowy za okres 1-10 marca 1947 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II De- partamentu III MBP w Warszawie, 11 marca 1947 r.

Nr 27. Raport dekadowy za okres 10-20 marca 1947 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II De- partamentu III MBP w Warszawie, 20 marca 1947 r.

Nr 28. Raport funkcjonariusza Sekcji II Wydziału III WUBP w Rze- szowie do naczelnika Wydziału o ustaleniu figurantów agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Winograd", 27 marca 1947 r.

Nr 29. Raport dekadowy za okres 20-31 marca 1947 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II De- partamentu III MBP w Warszawie, 8 kwietnia 1947 r.

Nr 30. Raport dekadowy za okres 30 marca-10 kwietnia 1947 r. kierow- nika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydzia- łu II Departamentu III MBP w Warszawie, 14 kwietnia 1947 r.

Nr 31. Plan agenturalnego rozpracowania i aresztowania działaczy WiN z pow. Kolbuszowa, sporządzony przez naczelnika Wydziału III WUBP w Rzeszowie, 14 maja 1947 r.

Nr 32. Plan zwerbowania lub aresztowania rozpracowanej łączniczki WiN Marii Dzierżyńskiej, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wy- działu III WUBP w Rzeszowie, [29 maja 1947 r.?]

Nr 33. Plan agenturalnego rozpracowania siatki konspiracyjnej WiN w pow. Brzozów, sporządzony przez funkcjonariusza Wydziału II De- partamentu III MBP, Rzeszów, 30 czerwca 1947 r.

Nr 34. Charakterystyka zadań funkcjonariuszy Wydziału III WUBP w Rzeszowie uczestniczących w agenturalnym rozpracowaniu pod kryptonimem „Nafta", opracowana przez naczelnika Wydziału, l lipca 1947 r.

Nr 35. Postanowienie referenta Sekcji II Referatu III PUBP w Krośnie o założeniu sprawy agenturalnego rozpracowania kolporterów WiN z Wiśniowej, pow. Krosno, pod kryptonimem „Ciemnota", [26 lipca 1947 r.?]

Nr 36. Charakterystyka postępów w sprawie agenturalnego rozpraco- wania siatki konspiracyjnej rzeszowskiego Wydziału WiN, opracowa- na przez referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie dla na- czelnika Wydziału, [lipiec/sierpień 1947 r.]

Nr 37. Plan agenturalnego rozpracowania i aresztowania działaczy i współpracowników siatki konspiracyjnej WiN z pow. Brzozów, Rze- szów, 6 sierpnia 1947 r.

Nr 38. Plan działań operacyjnych wobec rozpracowanych 13 działa- czy i współpracowników siatki konspiracyjnej rzeszowskiego Wydzia- łu WiN, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [początek sierpnia 1947 r.]

Nr 39. Plan agenturalnego rozpracowania kadry kierowniczej rzeszow- skiego Wydziału WiN, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wydzia- łu III WUBP w Rzeszowie, 13 sierpnia 1947 r.

Nr 40. Spis (nr II) osób aresztowanych pod zarzutem działalności w siatce konspiracyjnej rzeszowskiego Wydziału WiN, [sierpień 1947 r.]

Nr 41. Plan aresztowania zdekonspirowanych działaczy WiN z pow. Krosno, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, 11 października 1947 r.

Nr 42. Plan agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Iskra", sporządzony przez referenta Sekcji II Referatu III PUBP w Nisku, [23 października 1947 r.?]

Nr 43. Plan agenturalnego rozpracowania i aresztowania działaczy WiN z pow. Krosno, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wydzia- łu III WUBP w Rzeszowie, 28 października 1947 r.

Nr 44. Raport referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału o „wynikach likwidacji" siatki konspiracyjnej WiN działającej w pow. Jarosław, Jarosław, 5 listopada 1947 r.

Nr 45. Plan aresztowania działacza WiN Stanisława Turka z Lubatowej, pow. Krosno, sporządzony przez kierownika Referatu III PUBP w Kroś- nie, 22 listopada 1947 r.

Nr 46. Postanowienie funkcjonariuszy Referatu III PUBP w Dębicy o połączeniu trzech spraw agenturalnego rozpracowania pod krypto- nimami „Zagajnik", „Winowcy" i „Łącznik" w jedną sprawę pod kryp- tonimem „Zagajnik", [11 grudnia 1947 r.?]

Nr 47. Plan agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Zagaj- nik", sporządzony przez funkcjonariuszy Referatu III PUBP w Dębicy, [11 grudnia 1947 r.?]

Nr 48. Plan działań operacyjnych w pow. Łańcut do sprawy agentu- ralnego rozpracowania pod kryptonimem „Iskra", sporządzony przez referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [druga połowa 1947 r.]

Nr 49. Postanowienie kierownika Referatu III PUBP w Sanoku o zało- żeniu sprawy agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Iskra VI" (Rada WiN Sanok), [1947/1948 r.]

Nr 50. Raport kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału o magazynach broni AK wykrytych w Woli Węgierskiej, pow. Jarosław, 6 stycznia 1948 r.

Nr 51. Postanowienie referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rze- szowie o założeniu teczki kontrolnej agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Starzy", 7 stycznia 1948 r.

Nr 52. Plan działań operacyjnych do sprawy agenturalnego rozpraco- wania pod kryptonimem „Śniadanie" (Rada WiN Dębica), sporządzo- ny przez funkcjonariusza Referatu III PUBP w Dębicy, [15 stycznia 1948 r.?]

Nr 53. Plan aresztowania rozpracowanych działaczy i współpracow- ników siatki konspiracyjnej Rad WiN Nisko, Tarnobrzeg i Biłgoraj, 26 stycznia 1948 r.

Nr 54. Raport za okres 1-20 stycznia 1948 r. kierownika Sekcji II Wy- działu III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamen- tu III MBP w Warszawie, 5 lutego 1948 r.

Nr 55. Meldunek specjalny naczelnika Wydziału III WUBP w Rze- szowie do dyrektora Departamentu III MBP w Warszawie, 13 lutego 1948 r.

Nr 56. Raport za okres l kwietnia-1 maja 1948 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departa- mentu III MBP w Warszawie, 7 maja 1948 r.

Nr 57. Raport za okres l maja-1 czerwca 1948 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departa- mentu III MBP w Warszawie, 5 czerwca 1948 r.

Nr 58. Plan działań operacyjnych na lipiec 1948 r. do sprawy agentu- rainego rozpracowania pod kryptonimem „Iskra XII" (Rada WiN Brzo- zów), sporządzony przez kierownika Referatu III PUBP w Brzozowie, 24 czerwca 1948 r.

Nr 59. Postanowienie referenta Sekcji II Referatu III PUBP w Łańcu- cie o założeniu sprawy agenturalnego rozpracowania osób podejrza- nych o działalność w WiN na terenie wsi Sonina i Wysoka, pow. Łań- cut, [20 lipca 1948 r.?]

Nr 60. Raport za okres l lipca-1 sierpnia 1948 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departa- mentu III MBP w Warszawie (fragment), 3 sierpnia 1948 r.

Nr 61. Raport za okres l sierpnia-1 września 1948 r. kierownika Sek- cji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie (fragment), [początek września 1948 r.]

Nr 62. Plan pracy Referatu III PUBP w Dębicy na październik 1948 r., sporządzony przez funkcjonariusza Referatu (fragment), 30 września 1948 r.

Nr 63. Plan połączenia trzech spraw agenturalnego rozpracowania pod kryptonimami „Zagajnik", „Śniadanie" i „Podziemie" w jedną sprawę pod kryptonimem „Zagajnik" (Rada WiN Dębica), sporządzony przez referenta Sekcji II Referatu III PUBP w Dębicy, [21 października 1948 r.?]

Nr 64. Plan agenturalnego rozpracowania siatki konspiracyjnej Rady WiN Dębica, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [paździemik-listopad 1948 r.]

Nr 65. Plan aresztowań rozpracowanych działaczy i współpracowni- ków siatki konspiracyjnej Rady WiN Dębica, sporządzony przez szefa PUBP w Dębicy, [paździemik-listopad 1948 r.]

Nr 66. Plan działań operacyjnych na grudzień 1948 r. do sprawy agen- turalnego rozpracowania pod kryptonimem „Iskra XII" (Rada WiN Brzozów), sporządzony przez referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, 19 listopada 1948 r.

Nr 67. Plan działań operacyjnych do sprawy agenturalnego rozpraco- wania pod kryptonimem „Zagajnik" (Rada WiN Dębica), sporządzony przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [27 gru- dnia 1948 r.?]

Nr 68. Plan aresztowań rozpracowanych działaczy siatki konspiracyj- nej Rady WiN Dębica, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wy- działu III WUBP w Rzeszowie, [koniec 1948 r.]

Nr 69. Wykazy osób aresztowanych pod zarzutem działalności w siat- ce konspiracyjnej rzeszowskiego Wydziału WiN, [1948 r.]

Nr 70. Raport roczny za okres l stycznia 1948-1 stycznia 1949 r. kie- rownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, [początek stycznia 1949 r.]

Nr 71. Plan aresztowań rozpracowanych działaczy i współpracowni- ków siatki konspiracyjnej Rady WiN Kolbuszowa pod kryptonimem „Iskra XIV", sporządzony przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [12 stycznia 1949 r.?]

Nr 72. Plan agenturalnego rozpracowania siatki konspiracyjnej Ra- dy WiN Kolbuszowa pod kryptonimem „Iskra", sporządzony przez referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, 19 stycznia 1949 r.

Nr 73. Plan aresztowań rozpracowanych działaczy i współpracowni- ków siatki konspiracyjnej Rady WiN Kolbuszowa, sporządzony przez kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [styczeń 1949 r.]

Nr 74. Raport kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie o rozpracowaniu i aresztowaniu działaczy i współpracowników rze- szowskiego Wydziału WiN, [styczeń 1949 r.]

Nr 75. Plan aresztowań rozpracowanych działaczy i współpracow- ników siatki konspiracyjnej Rady WiN Dębica, sporządzony przez funkcjonariusza Sekcji II Wydziału III w Rzeszowie, [styczeń/luty 1949 r.]

Nr 76. Raport miesięczny za marzec 1949 r. kierownika Sekcji II Wy- działu III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamen- tu III MBP w Warszawie (fragment), [początek kwietnia 1949 r.]

Nr 77. Raport za okres l marca-1 kwietnia 1949 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departa- mentu III MBP w Warszawie (fragment), [początek kwietnia 1949 r.]

Nr 78. Postanowienie kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rze- szowie o założeniu sprawy agenturalnego rozpracowania kierownictwa rzeszowskiego Wydziału WiN pod kryptonimem „C.S. Ol", [4 kwiet- nia 1949 r.?]

Nr 79. Plan działań operacyjnych wobec rozpracowywanych działa- czy i współpracowników siatki konspiracyjnej Rady WiN Jasło, spo- rządzony przez referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [8 kwietnia 1949 r.?]

Nr 80. Raport miesięczny za okres 1-30 kwietnia 1949 r. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie do naczelnika Wydziału II Departamentu III MBP w Warszawie, [30 kwietnia 1949 r.?]

Nr 81. Raport za okres 1-30 kwietnia 1949 r. szefa WUBP w Rzeszo- wie do ministra bezpieczeństwa publicznego w Warszawie, 4 maja 1949 r.

Nr 82. Plan agenturalnego rozpracowania i aresztowań działaczy i współpracowników siatki konspiracyjnej Rady WiN Lubaczów, spo- rządzony przez referenta Sekcji II Wydziału III w WUBP w Rzeszo- wie, [24 maja 1949 r.?]

Nr 83. Plan działań operacyjnych wobec rozpracowywanych działaczy i współpracowników siatki konspiracyjnej Rady WiN Dębica, sporzą- dzony przez referenta Sekcji II Wydziału III WUBP w Rzeszowie, [maj/ /czerwiec 1949 r.]

Nr 95. Raport miesięczny za okres 1-30 listopada 1949 r. szefa WUBP w Rzeszowie do ministra bezpieczeństwa publicznego w Warszawie, 4 grudnia 1949 r.

Nr 96. Postanowienie starszego referenta Referatu III PUBP w Tarno- brzegu o przekształceniu sprawy agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Iskra IX" (siatka AK-WiN w pow. Tarnobrzeg) w poje- dyncze sprawy ewidencyjne, [grudzień 1949 r.]

Aneksy

Nr l. Meldunek sytuacyjny „Tadeusza" w sprawie aresztowań działa- czy rzeszowskiego Wydziału WiN, 26 września 1947 r.

Nr 2. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w sprawie Władysława Koby, Leopolda Rząsy, Tadeusza Fraczka, Michała Zygi, Jana Kocura, Władysława Jabłońskiego, Stanisława Borka, 21 paź- dziernika 1948 r.

Nr 3. Zawiadomienie naczelnika więzienia w Rzeszowie o śmierci więź- nia Michała Zygi oraz opinia lekarza więziennego o przyczynie zgonu więźnia, 31 stycznia 1949 r.

Nr 4. Zawiadomienie naczelnika więzienia w Rzeszowie o śmierci więź- nia Leopolda Rząsy oraz opinia lekarza więziennego o przyczynie zgo- nu więźnia, 31 stycznia 1949 r.

Wykaz skrótów publikacji
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]