ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Przewrót komunistyczny w Czechosłowacji 1948 roku widziany z polskiej perspektywy. Seria: Dokumenty

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 368 s.
EAN: 9788382291629
ISBN: 978-83-8229-162-9
40.00 zł
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Sytuacja pierwszych lat powojennych w Polsce i w Czechosłowacji to dwa r ó żne porządki polityczne. W Polsce przy aprobacie państw alianckich władza komunistyczna została bezwzględnie narzucona siłą, a istniejące na emigracji partie polityczne w brutalny sposób wykluczono z możliwości uczestniczenia w rządzeniu krajem. W Czechosłowacji natomiast istniał system Frontu Narodowego, do którego zostały dopuszczone również wywodzące się z emigracji niekomunistyczne ugrupowania lewicowe i centrowe. O ile w Polsce przejmowanie władzy przez komunistów nie było aktem jednorazowym, lecz procesem rozłożonym w czasie i trwającym od 1944 do 1947 r., o tyle w Czechosłowacji komuniści doszli w lutym 1948 r. do pełni władzy w sposób gwałtowny w wyniku kilkudniowego przewrotu.

W niniejszym tomie zostały przedstawione pr óby oceny „zwycięskiego lutego” (tak określała te wydarzenia oficjalna propaganda w Czechosłowacji) pojawiające się w polskich wypowiedziach z tego okresu, przy czym nie ograniczono się jedynie do momentu samego przewrotu, lecz starano się pokazać zarówno jego preludium, jak i niektóre następstwa. Dlatego też opracowany przez Norberta Wójtowicza wybór źródeł obejmuje materiały z okresu październik 1947 – luty 1949. Są to głównie zgromadzone w AMSZ w Warszawie dokumenty polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych z Pragi, Bratysławy i Ostrawy. Cenne uzupełnienie archiwaliów z AMSZ stanowią przechowywane w AAN materiały Wydziału Zagranicznego KC PPR oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej, a także zgromadzone w AIPN meldunki dyrektora Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz raporty polskiego attaché wojskowego w Pradze.

Dokumenty archiwalne (skierowane siłą rzeczy do wąskiego grona odbiorc ów) zosta ły uzupełnione doniesieniami prasowymi publikowanymi w ówczesnych dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym: „Głosie Ludu”, „Robotniku”, „Gazecie Ludowej”, „Kurierze Codziennym” i „Życiu Warszawy”. Pozwoliło to pokazać, w jaki sposób wydarzenia w Czechosłowacji miały postrzegać szersze rzesze społeczne. W książce przedstawiono zatem niejako dwie płaszczyzny polskiej perspektywy postrzegania „zwycięskiego lutego”.

Książka "Przewrót komunistyczny w Czechosłowacji 1948 roku widziany z polskiej perspektywy. Seria: Dokumenty" - Norbert Wójtowicz - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 368 stron i została wydana w 2021 r. Cena 40.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.