ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2011
Oprawa: twarda
Liczba stron: 488 s.
Wymiary: 145x210 mm
EAN: 9788376293042
ISBN: 978-83-7629-304-2
Cena wydawcy: 40.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Seria "Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.


Komitet do spraw Radia i Telewizji był newralgicznych punktem dla władz komunistycznych w czasie stanu wojennego. Kontrola nad nim pozwała w sposób systematyczny i masowy przekonywać społeczeństwo, że to NSZ "Solidarność” i jego członkowie dążyli do siłowej rozprawy, a dobrodziejstwem płynącym z decyzji Wojciecha Jaruzelskiego i jego podwładnych było uchronienie kraju przed wojną domową i zapaścią gospodarczą. Władze nie zawahały się internować niepokornych dziennikarzy i pracowników technicznych. Kilkaset osób zwolniono po upokarzających procedurach weryfikacyjnych, wielu w ten sposób łamiąc życie. Do dziś stan wojenny w radiu i telewizji budzi emocje i przypomina o wielu niezabliźnionych ranach.

Książka "Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym" - Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 488 stron i została wydana w 2011 r.

Spis treści:


Nr 1 1981, marzec 27, Warszawa – Założenia działania Polskiego Radia i Telewizji Polskiej na wypadek strajku generalnego, tajne specjalnego znaczenia
Nr 2 1981 kwiecień 5, Warszawa – Kierunki działań operacyjnych pionu Departamentu II MSW na wypadek „W”, tajne specjalnego znaczenia
Nr 3 1981 [sierpień], Warszawa – Plan działań operacyjno-ochronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej w odniesieniu do personelu i obiektów Komitetu do spraw Radia i Telewizji oraz Stacji Radiowych i Telewizyjnych, tajne specjalnego znaczenia
Nr 4 1981 sierpień 28, Warszawa – Uchwała nr 185/81 Rady Ministrów w sprawie zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń telekomunikacyjnych oraz warunków tworzenia i rozpowszechniania programu radiowego i telewizyjnego podpisana własnoręcznie przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego
Nr 5 1981 grudzień 12, [Warszawa] – Zarządzenie nr 40 przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji Władysława Loranca z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji określonych komórek organizacyjnych aparatu wykonawczego Komitetu do spraw Radia i Telewizji, do użytku wewnętrznego
Nr 6 1981 grudzień 13, [Warszawa] – Zarządzenie nr 41 przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji Władysława Loranca z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie działania Polskiego Radia i Telewizji w obliczu szczególnego zagrożenia państwa, tajne specjalnego znaczenia
Nr 7 1981 grudzień 13, Warszawa – List przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” Władysława Loranca do pracowników
Nr 8 1981 grudzień 13, Warszawa – Arkusz spikerowski – Wiadomości z godziny 5.00
Nr 9 1981 grudzień 13, Warszawa – Decyzje Biura Politycznego KC PZPR (wyciąg), tajne
Nr 10 [1981 grudzień 14, Warszawa] – Protokół nr 47 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 14 grudnia 1981 r. o godz. 9.00
Nr 11 1981 grudzień 15, Warszawa – Arkusz spikerowski – Dziennik poranny z godziny 7.00
Nr 12 1981 grudzień 15, Warszawa – Protokół z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 15 grudnia 1981 r. o godz. 9.00
Nr 13 1981 grudzień 15, Warszawa – Protokół z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 15 grudnia 1981 r. o godz. 17.00
Nr 14 1981 grudzień 15, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 86, tajne (fragment)
Nr 15 1981 grudzień 16, Warszawa – Program Polskiego Radia
Nr 16 [1981 grudzień 16, Warszawa] – Protokół nr 57 posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 16 grudnia 1981 r. o godz. 17.00
Nr 17 1981 grudzień 16, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 87, tajne (fragment)
Nr 18 1981 grudzień 17, Warszawa – Wniosek zastępcy naczelnika Wydziału XIII Departamentu II MSW o aresztowanie Jana Marka Owsińskiego, tajne specjalnego znaczenia
Nr 19 1981 grudzień 17, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 88, tajne (fragment)
Nr 20 1981 grudzień 19, Warszawa – Meldunek sytuacyjny o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 13–18 grudnia 1981 r., tajne specjalnego znaczenia
Nr 21 1981 grudzień 20, Warszawa – Informacja dotycząca działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej w okresie trwania stanu wojennego (fragment), tajne
Nr 22 1981 grudzień [przed 21], Warszawa – Zasady weryfikacji kadr dziennikarskich oraz pracowników administracji, techniki i kolportażu w prasie, radiu i TV
Nr 23 [1981 grudzień 21, Warszawa] – Protokół nr 56 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 21 grudnia 1981 r. o godz. 9.00
Nr 24 [1981 grudzień 22, Warszawa] – Protokół nr 57 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 22 grudnia 1981 r. o godz. 9.00
Nr 25 1981 grudzień 23, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 94, tajne (fragment)
Nr 26 1981 grudzień 24, Warszawa – Ocena wyników działań podjętych przez resort spraw wewnętrznych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego i wynikające stąd wnioski (fragment)
Nr 27 1981 grudzień 26, Warszawa – Meldunek sytuacyjny o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 19–26 grudnia 1981 r., tajne specjalnego znaczenia
Nr 28 1981 grudzień 28, Warszawa – Stenogram „Przeglądu prasy” z godz. 12.20 wykonany przez Lesława Nowaka i zrealizowany na antenie Polskiego Radia
Nr 29 1981 grudzień 30, Warszawa – Protokół z posiedzenia Prezydium Komitetu w dniach 24, 28, 29 i 30 grudnia 1981 r. Nr 30 1982 styczeń, Warszawa – Informacja Departamentu II MSW o realizacji akcji kryptonim „Jodła” i „Klon” podpisana przez gen. bryg. Zdzisława Sarewicza, dyrektora Departamentu II MSW, tajne specjalnego znaczenia
Nr 31 1982 styczeń 2, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 3 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 27 grudnia – 2 stycznia 1982 r., tajne
Nr 32 [1982 styczeń 4, Warszawa] – Cele, zasady i organizacja przeglądu pracowników Polskiego Radia i Telewizji zatwierdzone przez prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji 4 stycznia 1982 r., do użytku służbowego Nr 33 1981 stycznia 4, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 4 (106), tajne (fragment)
Nr 34 1981 styczeń 6, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 6 (108), tajne (fragment)
Nr 35 1981 styczeń 7, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 7 (109), tajne (fragment)
Nr 36 1982 styczeń 9, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 3 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 3–9 stycznia 1982 r., tajne
Nr 37 1982 styczeń 13, Warszawa – Opracowanie zespołu dziennikarzy – członków NSZZ „Solidarność” pt. „Rządowe środki masowego przekazu w warunkach stanu wojennego”
Nr 38 1982 styczeń 16, Warszawa – Wykaz publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych powstałych przy współudziale Wydziału Prasowego Gabinetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za okres 2–15 stycznia 1982 r., tajne
Nr 39 1982 styczeń 22, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 6 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 17–22 stycznia 1982 r., tajne
Nr 40 1982 styczeń 29, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 7 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 23–29 stycznia 1982, tajne
Nr 41 1981 styczeń 31, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 31 (133), tajne (fragment)
Nr 42 1982 luty 2, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 33 (135), tajne (fragment)
Nr 43 1982 [luty po 2], Warszawa – Protokół z rozmów weryfikacyjnych z kadrą dziennikarską pionu artystycznego Telewizji Polskiej
Nr 44 1982 luty, Warszawa – Protokół z rozmów weryfikacyjnych z kadrą kierowniczą redakcji informacyjno-publicystycznych Telewizji Polskiej
Nr 45 [1982 luty 2, Warszawa] – Protokół nr 23 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 2 lutego 1982 r.
Nr 46 1982 luty 3, Warszawa – Protokół z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 3 lutego 1982 r.
Nr 47 1982 lutego 5, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 8 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 30 stycznia – 5 lutego 1982 r., tajne
Nr 48 1982 luty 6, Warszawa – Protokół nr 27 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji
Nr 49 1982 luty 11, Warszawa – Protokół nr 31 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji
Nr 50 [1982 luty 12, Warszawa] – Protokół nr 32 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 12 lutego 1982 r.
Nr 51 1982 luty 15, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 46/148, tajne (fragment
Nr 52 1982 luty 19, Warszawa – Protokół nr 38 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji
Nr 53 1982 luty 24, [Warszawa] – Zarządzenie nr 8 przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji Władysława Loranca z dnia 24 lutego 1982 r. w sprawie dostosowania zatrudnienia i wydatków budżetowych w Komitecie do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” do ograniczonego planu usług programowych oraz emisji antenowej programów radiowych i telewizyjnych w 1982 r.
Nr 54 1982 luty 25, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 55/157, tajne (fragment
Nr 55 [1982 przed luty 26, Warszawa] – Projekt ramowych założeń programów Polskiego Radia
Nr 56 1982 marzec 2, Warszawa – Protokół nr 43 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji
Nr 57 1982 marzec 3, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 62 (164), tajne (fragment)
Nr 58 1982 marzec 5, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 64 (166), tajne (fragment)
Nr 59 [przed] 1982 marzec [8], Warszawa – Tezy na naradę aktywu Polskiego Radia i Telewizji „Nasze zadania po VII Plenum KC PZPR”
Nr 60 1982 marzec 8, [Warszawa] – Przemówienie pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty podczas narady programowo-partyjnej w dniu 8 marca 1982 r. N
r 61 [1982 marzec 23, Warszawa] – Problemy zgłoszone podczas posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 23 marca 1982 r.
Nr 62 1982 marzec 30, Warszawa – Fragment dyskusji komisarza wojskowego płk. Lesława Wojtasika z aktywem partyjnym Komitetu do spraw Radia i Telewizji
Nr 63 [1982 kwiecień 5, Warszawa] – Protokół nr 50 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 5 kwietnia 1982 r.
Nr 64 1982 kwiecień 5, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 95 (197), tajne (fragment)
Nr 65 1982 kwiecień 5, Warszawa – Wykaz internowanych pracowników Komitetu do spraw Radia i Telewizji przygotowany przez zastępcę naczelnika Wydziału XII Departamentu II MSW, egzemplarz pojedynczy, tajne
Nr 66 1982 kwiecień 10, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 100/202, tajne (fragment)
Nr 67 [1982 kwiecień 13, Warszawa] – Wyciąg z protokołu posiedzenia prezydium Komitetu ds. Radia i Telewizji z dnia 13 kwietnia 1982 r. podpisany przez naczelnik Wydziału Prezydialnego Izabelę Cieszewską
Nr 68 1982 kwiecień 15, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 103/205, tajne (fragment)
Nr 69 1982 kwiecień 21, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 109/211, tajne (fragment)
Nr 70 1982 kwiecień 27, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 115/217, tajne (fragment)
Nr 71 1982 kwiecień 29, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 117/219, tajne, (fragment)
Nr 72 1982 maj, Warszawa – Notatka dotycząca działań Departamentu II MSW wobec internowanych, tajne
Nr 73 1982 maj 7, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 21 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 1–7 maja 1982 r., tajne
Nr 74 1982 maj 14, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 22 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 8–14 maja 1982 r., tajne
Nr 75 1982 maj 19, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 137 (239), tajne (fragment)
Nr 76 1982 maj 20, Warszawa – Informacja Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR w sprawie weryfi kacji kadr i sytuacji w środowisku dziennikarskim
Nr 77 1982 maj 21, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 23 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 15–21 maja 1982 r., tajne
Nr 78 1982 maja 28, Warszawa – Meldunek sytuacyjny nr 24 o działalności Komitetu do spraw Radia i Telewizji pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju w Komitecie do spraw Radia i Telewizji gen. bryg. Albina Żyty do sekretarza Komitetu Obrony Kraju gen. broni Tadeusza Tuczapskiego za okres 22–28 maja 1982 r., tajne
Nr 79 1982 czerwiec 2, Warszawa – Wykaz publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych powstałych przy współudziale Wydziału Prasowego Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w okresie od 16–31 maja 1982 r. Załącznik do Informacji dziennej z 2 czerwca 1982 r., tajne
Nr 80 1982 czerwiec 8, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 157 (259), tajne (fragment)
Nr 81 [1982 czerwiec 25, Warszawa] – Protokół nr 65 z posiedzenia prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji i Egzekutywy Komisji Zakładowej PZPR
Nr 82 1982 lipiec [przed 9], Warszawa – Pismo Jana Marka Owsińskiego do redaktora naczelnego Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Popularnonaukowych Polskiego Radia
Nr 83 1982 lipiec 9, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 188 (290), tajne (fragment)
Nr 84 [1982 przed lipiec 19, Warszawa] – Wytyczne w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania dziennikarzy zatrudnionych w Komitecie do spraw Radia i Telewizji
Nr 85 1982 lipiec 29, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 208 (310), tajne (fragment)
Nr 86 1982 lipiec 31, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 210 (312), tajne (fragment)
Nr 87 [1982 sierpień przed 3, Warszawa] – Wnioski wynikające z analizy zarobków kadry kierowniczej zespołów programowych Polskiego Radia i Telewizji
Nr 88 1982 sierpień 27, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 237 (339), tajne (fragment)
Nr 89 1982 sierpień 29, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 239 (341), tajne (fragment)
Nr 90 [1982 wrzesień 8, Sarnówek] – Wnioski i propozycje zgłoszone podczas narady programowej w Sarnówku w dniach 7–8 września 1982 r.
Nr 91 1982 wrzesień 17, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 258 (360), tajne (fragment)
Nr 92 [1982 wrzesień 23, Warszawa] – Protokół narady prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji z naczelnymi redaktorami w Polskim Radiu i Telewizji w dniu 23 września 1982 r.
Nr 93 1982 październik 11, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 282 (384), tajne (fragment)
Nr 94 1982 październik 26, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 297/399, tajne (fragment)
Nr 95 1982 październik 30, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 301/403, tajne (fragment)
Nr 96 1982 listopad 10, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 312 (414), tajne (fragment)
Nr 97 [1982 listopad 15, Warszawa] – Protokół narady kierownictwa Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dniu 15 listopada 1982 r.
Nr 98 1982 listopad 17, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 319 (421), tajne (fragment)
Nr 99 1982 grudzień 6, Warszawa – Informacja Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Warszawie o sytuacji w zespole redakcyjnym Warszawskiej Rozgłośni Radiowej
Nr 100 [1982 grudzień 11, Warszawa] – Protokół nr 89 z narady prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji z naczelnymi redaktorami w Polskim Radiu i Telewizji w dniu 11 grudnia 1982 r.
Nr 101 1982 grudzień 15, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 347 (449), tajne (fragment)
Nr 102 1982 grudzień 20, Warszawa – Notatka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie działań propagandowych w okresie zawieszenia stanu wojennego, egzemplarz nr 9, tajne
Nr 103 1982 grudzień 23, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 355 (457), tajne (fragment)
Nr 104 1983 marzec 06, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 63 (525), tajne (fragment)
Nr 105 1983 kwiecień 7, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 93 (595), tajne (fragment)
Nr 106 [1983 kwiecień 8, Warszawa] – Notatka ze spotkania przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji z redaktorami naczelnymi w centrali Komitetu w dniu 8 kwietnia 1983 r.
Nr 107 1983 maj 13, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 129 (631), tajne (fragment)
Nr 108 1983 czerwiec 30, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 178 (680), tajne (fragment)
Nr 109 1983 lipiec 4, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 182 (684), tajne (fragment)
Nr 110 [przed 1983 lipiec 5, Warszawa] – Zamierzenia programowe Polskiego Radia w związku z obchodami Święta Odrodzenia Polski
Nr 111 [1983 lipiec przed 5, Warszawa] – Wnioski programowe Zespołu Programu Radiowego Komitetu do spraw Radia i Telewizji po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski
Nr 112 1983 lipiec 06, Warszawa – Publikacje w centralnych środkach masowego przekazu w czerwcu 1983 r. według jednostek współdziałających z Wydziałem Prasowym Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych. Załącznik do Informacji dziennej z 6 lipca 1983 r., tajne
Nr 113 1983 lipiec 8, Warszawa – Informacja dzienna Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 186 (688), tajne (fragment)
Nr 114 1983 lipiec 14, [Warszawa] – Decyzja nr 14 przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji Mirosława Wojciechowskiego z 14 lipca 1983 r. w sprawie dostosowania organizacji rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i ośrodków telewizyjnych w terenie oraz poziomu i struktury zatrudnienia do zmniejszonych zadań programowych
Nr 115 1983 sierpień 12, Warszawa – Sprawozdanie końcowe zespołu komisarzy wojskowych działających w Komitecie do spraw Radia i Telewizji za okres od 13 grudnia 1981 r. do 25 lipca 1983 r. skierowane do przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji Mirosława Wojciechowskiego, do użytku wewnętrznego
Nr 116 1983 wrzesień [po 26], Warszawa – Notatka dotycząca zwolnień w Komitecie do spraw Radia i Telewizji według stanu na dzień 26 września 1983 r.
Nr 117 1983 grudzień 2, Warszawa – Notatka naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW Czesława Dzieni dotycząca możliwości powstawania zagrożeń dla funkcjonowania Komitetu do spraw Radia i Telewizji, egzemplarz nr 1, tajne
Nr 118 1984, Warszawa – Sprawozdanie Departamentu III MSW za 1983 r. (fragment)
Nr 119 1988 styczeń 21, Warszawa – Notatka Departamentu III MSW dotycząca byłego pracownika Komitetu do spraw Radia i Telewizji Andrzeja Jeleńskiego, egzemplarz pojedynczy, tajne specjalnego znaczenia
Nr 120 [b.d.] Warszawa – Notatka biografi czna dotycząca Anny Szymańskiej
Nr 121 [b.d.] Warszawa – Notatka biografi czna dotycząca Jolanty Marii Łopuszyńskiej
Nr 122 [b.d.] Warszawa – Notatka biografi czna Ewy Marii Kossakowskiej-Nowickiej

Wykaz skrótów

Indeks osobowy