ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Okręg Krakowski Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1945-1948

Dane szczegółowe:
Wydawca: Societas Vistulana
Oprawa: twarda
Liczba stron: 676 s.
Wymiary: 165x240 mm
EAN: 9788388385513
ISBN: 83-88385-51-8
Cena wydawcy: 67.50 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Kolejna obszerna rozprawa poświęcona dziejom podziemia niepodległościowego spod znaku Zrzeszenia WiN. Sam temat należy do najistotniejszych zagadnień najnowszej historii, zaś zasięg terytorialny zainteresowań Autora – Małopolska – do obszarów najważniejszych na powojennej mapie konspiracji antykomunistycznej. Gruntowna kwerenda przejętych przez IPN archiwaliów (zwłaszcza wytworzonych przez komunistyczne służby specjalne), wszechstronne wykorzystanie innych materiałów dotyczących komórek konspiracyjnych różnych szczebli oraz relacje uczestników wydarzeń pozwoliły na omówienie wszelkich form działalności WiN-u w Okręgu Krakowskim. Ogrom nowych ustaleń i długi szereg uzupełnień stanu obecnej wiedzy o WiN, ale także o podziemiu w ogóle i sposobach jego zwalczania, wreszcie o sytuacji społecznej na styku konspiracji i legalności czynią książkę Zblewskiego niezwykle wartościową. Przedstawia ona bowiem nie tylko drobiazgowo odtworzony fragment rzeczywistości konspiracyjnej na dużym i ważnym obszarze, ale także skalę społecznego zaplecza konspiracji, utrzymującej się mimo represji, powojennego zmęczenia i wszechobecności nowego systemu. Publikację dopełniają aneks, indeksy oraz liczne ilustracje.

Książka "Okręg Krakowski Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1945-1948" - Zdzisław Zblewski - oprawa twarda - Wydawnictwo Societas Vistulana.

Spis treści:

Przedmowa • Wstęp • I. Rok 1945 – geneza i pierwsze miesiące funkcjonowania Okręgu Krakowskiego WiN • 1. Łukasz Ciepliński i jego środowisko na przełomie 1944 i 1945 r. • 2. Działalność Łukasza Cieplińskiego od lutego do kwietnia 1945 r. • 3. Działalność Łukasza Cieplińskiego w Zabrzu od kwietnia 1945 r. • 4. Sytuacja w podziemiu poakowskim na terenie Małopolski latem 1945 r. Objęcie przez Łukasza Cieplińskiego funkcji komendanta Okręgu Krakowskiego DSZ (sierpień 1945 r.)
• 5. Funkcjonowanie podobszaru WiN krypt. „Zjednoczenie Węglowe” we wrześniu
i październiku 1945 r. • 6. Funkcjonowanie podobszaru krypt. „Zjednoczenie Węglowe”
w listopadzie i grudniu 1945 r. • 7. Początki organizacji struktur Okręgu Krakowskiego oraz przejęcie przez Łukasza Cieplińskiego funkcji prezesa Obszaru Południowego WiN na przełomie 1945 i 1946 r. • II. Funkcjonowanie Okręgu Krakowskiego WiN w 1946 r. • 1. Organizacja pracy Okręgu Krakowskiego WiN w pierwszej połowie 1946 r.
• 2. Organizacja struktur terenowych Okręgu Krakowskiego WiN – zagadnienia ogólne
• 3. Funkcjonowanie struktur WiN na terenie Rejonu Wschodniego krypt. „Sztuczne Nawozy” w 1946 r. • 4. Funkcjonowanie struktur WiN na terenie Rejonu Południowego WiN krypt. „Szarotka” w 1946 r. • 5. Funkcjonowanie struktur WiN na terenie Rejonu Krakowskiego WiN w 1946 r. • 6. Struktury Okręgu Krakowskiego WiN w północnej części województwa krakowskiego. Rada WiN Olkusz krypt. „Spółdzielnia nr 12” oraz próby utworzenia terenowych organizacji WiN w powiatach: miechowskim i chrzanowskim
• 7. Funkcjonowanie Okręgu Krakowskiego WiN w drugiej połowie 1946 r. • III. Funkcjonowanie Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r. • 1. Odbudowa struktur kierowniczych Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r. • 2. Odbudowa struktur terenowych Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r. • 3. Działalność Okręgu Krakowskiego WiN w 1947 r. • 4. Likwidacja struktur Okręgu Krakowskiego WiN na przełomie 1947 i 1948 r. • Zakończenie • Summary • Aneks • Bibliografia • Indeks nazwisk i pseudonimów • Indeks nazw geograficznych • Wykaz ilustracji