ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947)

Dane szczegółowe:
Wydawca: Societas Vistulana
Rok wydania: 2002
Oprawa: twarda
Liczba stron: 682 s.
Wymiary: 167x240 mm
EAN: 9788388385186
ISBN: 83-88385-18-6
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Książka Macieja Korkucia to opracowanie nie tylko imponujące ilością zgromadzonych faktów, ale również pierwsza, w pełni udana próba przedstawienia panoramy antykomunistycznego podziemia, rewidująca dotychczasowy stan wiedzy na temat partyzantki w województwie krakowskim. Zasięg kwerendy przeprowadzonej w archiwach krajowych i Londynie, uwzględniającej też zbiory prywatne i relacje uczestników tamtych wydarzeń, pozwolił na powstanie publikacji, która pokazuje strukturę, charakter i rzeczywistą rolę zbrojnego podziemia, metody walki, relacje z okoliczną ludnością, a także dylematy moralne partyzantów i ich dowódców. Autor nie unika trudnych tematów, jakim jest choćby zagadnienie oddziałów prowokacyjnych UB i KBW. Indeksy osób i pseudonimów oraz miejscowości, mapa i obszerne zestawienie bibliograficzne dopełniają tę książkę, czyniąc ją bazą dla wszelkich dalszych studiów nad podziemiem zbrojnym w okresie powojennym.

Książka "Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947)" - Maciej Korkuć - oprawa twarda - Wydawnictwo Societas Vistulana. Książka posiada 682 stron i została wydana w 2002 r.

Spis treści:

Wprowadzenie.
I. Zbrojne podziemie na ziemi krakowskiej wobec perspektywy wkroczenia Armii Czerwonej (październik - grudzień 1944 r.).
1. Problem oceny sowieckich intencji w odniesieniu do ziem polskich w drugiej połowie 1944 r.
2. Niepodległościowe oddziały zbrojne na ziemi krakowskiej w ostatnich miesiącach 1944 r.
3. Oddziały zbrojne podległe ośrodkom dowódczym ZSSR.
4. Armia Krajowa wobec fiaska planu „Burza” — brak jednoznacznej koncepcji działania.
5. Koncepcja przejmowania władzy w terenie przez ruch ludowy.
6. Strategia działania Narodowych Sił Zbrojnych. NSZ a sowieckie jednostki dywersyjne na ziemi krakowskiej.
7. Wzajemne stosunki pomiędzy różnymi nurtami podziemia niepodległościowego.
II. Ofensywa styczniowa i tworzenie struktur aparatu bezpieczeństwa nowej władzy (styczeń — luty 1945 r.).
1. Nowe okoliczności polityczne.
2. Sowieckie przygotowania do przejęcia władzy na ziemiach polskich.
3. Oddziały podziemia niepodległościowego wobec ofensywy styczniowej 1945 r.
4. Tworzenie struktur UB i MO na ziemi krakowskiej.
5. Rola NKWD i komendantur wojennych w budowie struktur UB i MO.
III. Podziemie niepodległościowe wobec represji i eskalacji terroru (marzec — czerwiec 1945 r.).
1. Po Konferencji Jałtańskiej — nowe uwarunkowania polityczne i psychologiczne.
2. Społeczeństwo wobec nowego reżimu.
3. Ofensywa represji — pierwsze miesiące 1945 r.
4. Organizacje niepodległościowe wobec terroru.
5. Fiasko polityki przejmowania terenowych struktur UB i MO.
6. Niepodległościowe podziemie zbrojne w I połowie 1945 r.
7. Oddziały leśne na ziemi krakowskiej w I połowie 1945 r.
IV. Oddziały leśne wobec utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.
1. Zmiany uwarunkowań politycznych w Polsce.
2. Przygotowania aparatu represji do nowej sytuacji. Dekret o amnestii.
3. Ocena sytuacji po powstaniu TRJN.
4. Oddziały leśne na ziemi krakowskiej wobec powstania TRJN i uchwalenia dekretu o amnestii.
5. Podziemie zbrojne po wejściu w życie dekretu o amnestii (21 sierpnia 1945 r.).
V. Wojna partyzancka w krakowskiem (jesień 1945 r. — zima 1946/1947 r.).
1. Przygotowania organizacyjne i polityczne do likwidacji zbrojnego podziemia.
2. Województwo krakowskie na tle kraju.
3. Siła i zasięg działalności podziemia w ocenie administracji lubelskiej i PPR w poszczególnych rejonach województwa krakowskiego.
4. Relacje pomiędzy ludnością a oddziałami podziemia niepodległościowego.
5. Działalność oddziałów niepodległościowych w województwie krakowskim.
6. Przejawy działalności sił reżimowych w województwie.
7. Problem udziału wojska w zwalczaniu podziemia niepodległościowego.
8. Działalność oddziałów prowokacyjnych.
VI. Niepodległościowe oddziały zbrojne w województwie krakowskim w okresie jesień 1945 r. — zima 1946/1947 r.
1. Względna stabilizacja sytuacji oddziałów podziemia.
2. Informacje KBW i UB na temat oddziałów leśnych w Krakowskiem.
3. Ośrodki jednoczenia i koordynacji działań oddziałów leśnych w woj. krakowskim.
4. Oddziały leśne na terenie województwa krakowskiego — wybrane przykłady.
5. Rozpad zgrupowania „Ognia”.
6. Amnestia 1947 r.
Zakończenie.
Aneksy.
Bibliografia.
Indeks osób i pseudonimów
Indeks miejscowości
Spis treści.