ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
książka:

Kresowianie na Górnym Śląsku

Dane szczegółowe:
Producent: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2012
Ilość stron: 288 s.
Data: 2015-10-23
pozycja niedostępna

Opis książki:

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach i Muzeum w Gliwicach były organizatorami konferencji naukowej w październiku 2010 r. Do udziału zaproszono badaczy reprezentujących zarówno lokalne, jak i ponadlokalne ośrodki badawcze, muzea oraz osoby prywatne, na własną rękę podejmujące badania wątków kresowych na Górnym Śląsku.

Na publikację składa się trzynaście tekstów prezentujących różnorodne aspekty wysiedlenia Polaków z dawnych województw wschodnich II Rzeczpospolitej, ich przesiedlenia na Górny Śląsk i adaptacji w nowym otoczeniu. Czytelnik znajdzie w książce rozprawy poświęcone polityce władz sowieckich wobec Polaków, działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Górnym Śląsku, zakresowi i przebiegowi akcji osadniczej w miastach i wsiach na Górnym Śląsku, wysiedleniu uczonych lwowskich i początkom Politechniki Śląskiej w Gliwicach, trudnemu i nie pozbawionemu problemów procesowi „wrastania” w nowym miejscu i pod wszelkimi względami odmiennej rzeczywiści, w tym także wielopłaszczyznowym konfliktom, jakie towarzyszyły zetknięciu się ludności miejscowej i przybyszów z Kresów w pierwszych latach po II wojnie światowej. W tomie znalazły się również artykuły dotyczące politycznego zaangażowaniu przybyszów z Kresów oraz wkładowi lwowskich harcerzy w budowę i działalność struktur powojennego harcerstwa na powojennym Górnym Śląsku. Publikację zamyka analiza obecności Kresów w górnośląskim systemie kulturowym w okresie powojennego półwiecza.

Trzynaście prezentowanych tekstów z pewnością nie wyczerpuje problematyki Kresowian, którzy po II wojnie światowej znaleźli się na Górnym Śląsku. Większość przedłożonych do druku artykułów mogłoby z powodzeniem stanowić podstawę do znacznie obszerniejszej rozprawy, niektóre są zaledwie przyczynkiem badawczym. Niestety, wątki kresowe były w powojennym badaniach na Górnym Śląsku w zasadzie nieobecne, a i dziś wydaje się, że są one traktowane po macoszemu. Wciąż brakuje naukowych analiz losów i postaw Kresowian w latach późniejszych. Zetknięcie się mieszkańców Kresów z Górnoślązakami, ich wzajemne relacje, odrębności i zbliżenia wciąż czekają na bardziej syntetyczne, całościowe opracowanie, w którym oprócz ustaleń historyków uwzględnione zostaną wyniki badań socjologów, antropologów kultury, literaturoznawców. Póki taka praca nie powstanie, teksty referatów przedstawionych na konferencji „Kresowianie na Górnym Śląsku”, które znalazły się w niniejszym tomie, będą stanowić cenną i pożyteczną lekturę, a być może również zachętę do dalszych badań.

Książka "Kresowianie na Górnym Śląsku" - Bogusław Tracz (red.) - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 288 stron i została wydana w 2012 r.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]