ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Tytuł książki:

Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej 1956-1958. Seria: Dziennikarze - Twórcy - Naukowcy

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2018
Oprawa: twarda
Liczba stron: 384 s.
Wymiary: 142x204 mm
EAN: 9788380984189
ISBN: 978-83-8098-418-9
Cena wydawcy: 35.00 złpozycja niedostępna

Pliki do pobrania:

Spis treści - PDF

Opis książki:

W książce ukazano stosunek Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i jego oddziałów terenowych do utworów literatury pięknej i literatury faktu w okresie „odwilży w cenzurze” w latach 1956-1958.Niniejsza książka składa się z pięciu rozdziałów ułożonych w sposób tematyczny. Każdy podrozdział został podzielony na dwie części: w pierwszej przeanalizowano dzieła literackie, w drugiej analogicznym badaniom zostały poddane pamiętniki, wspomnienia, reportaże i dzienniki.
W rozdziale I (Przemiany w latach 1956-1958) została przedstawiona specyficzna sytuacja polityczna, społeczna i kulturalna w Polsce w dobie względnej liberalizacji systemu politycznego. Rozdział II (Cenzura wobec obrazu walki Polaków z Niemcami) otwiera część pracy zawierającą szczegółową analizę porównawczą tekstów. Ukazano tu stosunek cenzury do utworów podejmujących tematy kampanii polskiej 1939 r. w kontekście wojny z III Rzeszą, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powstania warszawskiego. Rozdział III (Cenzura wobec obrazu totalitaryzmu radzieckiego i relacji polsko-radzieckich) został poświęcony zagadnieniu cenzurowania kwestii najbardziej drażliwych z perspektywy władzy - dotyczących tzw. problemu radzieckiego. W tej części pracy prześledzono proces kontroli tekstów, w których autorzy nawiązywali do agresji wojsk radzieckich na Polskę w 1939 r., włączenia Kresów Wschodnich RP do Związku Radzieckiego, zbrodni katyńskiej, zesłań Polaków w głąb ZSRR lub pisali o Armii Czerwonej w sposób odmienny, niż nakazywała propaganda. W IV rozdziale (Cenzura wobec obrazu wojny na świecie) pokazano dokonywane przez cenzurę modyfikacje obrazu Armii Polskiej walczącej na Zachodzie, a także Armii Andersa ewakuowanej z ZSRR. Dla przeciwwagi zbadano również stosunek cenzury do opisów Wojska Polskiego nadchodzącego wraz z Armią Czerwoną ze wschodu. Ponadto zaprezentowano obraz wojny w Europie i na świecie, jednak już bez udziału polskich żołnierzy jako centralnych bohaterów uczestniczących w działaniach wojennych. W ostatnim rozdziale (Cenzura wobec obrazu podziemia powojennego) przeanalizowano zagadnienie cenzorskich manipulacji w kreowanym przez autorów obrazie podziemia niepodległościowego na ziemiach polskich. Dodatkowo, jako materiał porównawczy, został uwzględniony stosunek cenzury do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Książka "Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej 1956-1958. Seria: Dziennikarze - Twórcy - Naukowcy" - Agnieszka Kloc - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 384 stron i została wydana w 2018 r.