ksiegarniaipn.pl
rozwiń menu
 
książka:

Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989 (4) 2/2006

Dane szczegółowe:
Producent: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2006
Oprawa: miękka
Ilość stron: 530 s.
ISSN: 1733-6996
Data: 2006-12-27
Cena wydawcy: 25.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Pismo "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” podzielone jest na kilka działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, wspomnienia funkcjonariuszy (w publikacji pod nazwą "w oczach własnych”), biogramy, recenzje i materiały bibliograficzne.

Książka "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989 (4) 2/2006" - oprawa miękka - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 530 stron i została wydana w 2006 r.

Spis treści:

Metodologla
Monika Komaniecka, Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło historyczne ... 9

Struktury
Tomasz Balbus, Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu w okresie maj - grudzień 1945 r. na tle sytuacji na Dolnym Śląsku (geneza, kadry, kierunki działalności) 29
Robert Klementowski, Wydział IX Departamentu IV MBP/Wydział IX „K" WUBP we Wrocławiu z siedzibą w Kowarach (struktura, działalność, obsada personalna) 79
Michał Wenklar, Szefowie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie w latach 1945-1956 127

Artykuły
Filip Musiał, Wiązanie tajnych współpracowników z organami * bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami .. 153
Dariusz Iwaneczko, Krzysztof Kaczmarski, Życie w ukryciu. Agenturalna współpraca Wojciecha Dzieduszyckiego z aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1949-1972 ... 177
Jerzy Bednarek, „Krwawa noc kępińska". Zbrodnie popełnione w 1945 r. przez fiinkcjonariuszy PUBP w Kępnie 214
Joanna Żelazko, Unieważnienia wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z lat 1946-1955 przez sądy RP ... 242

Dokumenty
Adam Dziurok, „Ignorować Wyszyńskiego. My go przeżyjemy i zwycięzymy. „Notatka z wykładu wicedyrektora Departamentu IV MSW płk. Zenona Gorońskiego z kwietnia 1969 r. .. 255
Tadeusz Paweł Rutkowski, Gospodarka PRL na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. według ekspertyz konsultanta SB ... 264
Adam Dziuba, Inspektorat Ochrony Przemysłu a polityka UB wobec górnictwa w 1949 r. 278
Konrad Rokicki, Instrukcja pracy dla funkcjonariuszy obserwacji (Biura „B" MSW) ... 298
Piotr Gontarczyk, Instrukcja pionu „T" MSW w sprawie zakładania podsłuchu pokojowego 318
Marcin Zwolski, „Pawilony śledcze" oraz areszty podległe wydziałom śledczym WUBP w świetle inspekcji z 1952 r. 358
Witold Gieszczyński, Obraz aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1950-1951 w protokole wojewódzkiej odprawy naczelników wydziałów i kierowników sekcji WUBP oraz szefów PUBP .. 371

W oczach własnych
Sławomir Poleszak, Wspomnienia Adama Górki, „kujbyszewiaka" (1944-1953)... 397

Biogramy
Mariusz Krzysztofiński, Jan Pisuliński, Michał Doński (1919-2001), członek PPR i GL, współpracownik NKWD/MGB/MWD, funkcjonariusz UB, działacz łemkowski 431
Łucja Marek, Edmund Perek (1927-1992), zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO/WUSW w Katowicach .. 439
Tomasz Chinciński, Stanisław Kuczyński (1932-1995), tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa w środowisku bydgoskiej „Solidarności" 446
Paweł Fornal, Mieczysław Chendyński (1901-1951), żołnierz ZWZ-AK, agent UB o pseudonimie „Twardy" . 456
Mirosław Sikora, Edmund Ryszard Ronowicz (1915-2003), sędzia WSR w Katowicach 468

Recenzje
Zbigniew K. Wójcik, Krzysztof Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków-Wrocław 2005 . 479
Jarosław Syrnyk, Igor Hałagida, Prowokacja „Zenona``.Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „ C-l" przeciwko banderowskiej frakcji OUNi wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), Warszawa 2005 ... 485

Bibliografia
Wojciech Frazik, Prace dyplomowe funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w zasobie archiwalnym oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej 493
Wykaz skrótów .. 523
Noty o Autorach . 529
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]