ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
e-book:

Studia z historii najnowszej Polski

Dane szczegółowe:
EAN: 9788380984653
Pozycja nieprzeznaczona do sprzedaży

Pliki do pobrania:

Studia z historii najnowszej Polski (pdf, 2.21 MB) - PDF

Opis:

Instytut Pamięci Narodowej od lat wspiera rozwój naukowy młodych historyków z całego kraju, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski. W dniach 4-9 września 2017 r. w Palczewie koło Warki odbyła się XI Letnia Szkoła Historii Najnowszej. Osiemnastu doktorantów i studentów historii oraz nauk pokrewnych wysłuchało wykładów wybitnych polskich specjalistów z zakresu historii najnowszej, przedyskutowało wyniki własnych badań w ramach seminarium oraz pogłębiło swoje naukowe kompetencje i praktyczne umiejętności za sprawą specjalistycznych warsztatów. Wykłady wygłosili m.in. profesorowie Antoni Dudek, Grzegorz Berendt, ks. Józef Marecki, Grzegorz Motyka i Mieczysław Ryba oraz wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. 

Plonem spotkania i dyskusji w Palczewie są publikowane w niniejszym tomie artykuły, ułożone w porządku chronologicznym, a obejmujące szerokie spektrum zagadnień z historii najnowszej Polski – począwszy do okresu międzywojennego po lata osiemdziesiąte. 

(Ze wstępu Rafała Łatki i Mirosława Szumiły)

E-book „Studia z historii najnowszej Polski” - .

Spis treści:

Wstęp

Wykaz skrótów

Magdalena Gibiec
Rola inteligencji ukraińskiej w kształtowaniu świadomości narodowej w powiatach przygranicznych II Rzeczypospolitej w latach 1928–1935.

Krystyna Sitarz
Dyskusja na temat kary chłosty w polskiej prasie okresu międzywojennego.

Paweł Gądek
Działalność jezuickiego ośrodka tajnego nauczania w Starej Wsi w latach okupacji niemieckiej (1939–1944).

Paweł Mrowiński
Sztuka na froncie. Teatr Dramatyczny 2. Korpusu Polskiego oraz Teatr Wojska Polskiego – analiza porównawcza.

Marcin Jurek
Początki „władzy ludowej” w Poznaniu we wspomnieniach działaczy komunistycznych.

Anna Hekert
Działalność Wiktorii Hetmańskiej w strukturach Polskiej Partii Robotniczej.

Dominik Flisiak
Ku socjalistycznej Palestynie. „Mosty” – biuletyn organizacji Haszomer Hacair (1946–1949).

Mateusz Szłapka
Działalność Maksymiliana Rodego, zwierzchnika Kościoła polskokatolickiego w latach 1959–1965, w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa.

Paweł Sztama
Józef Goldberg vel Józef Różański w latach 1964–1974. Przyczynek do historii pracowników aparatu bezpieczeństwa pochodzenia żydowskiego.

Bartosz Gromko
Polityka Włoskiej Partii Komunistycznej wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz ruchów dysydenckich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Piotr Juchowski
Między „twardogłowymi” a „reformatorami”. Główne koncepcje centrowych elit PZPR w czasie „karnawału »Solidarności«” (wrzesień 1980 – grudzień 1981).

Ewelina Ślązak
Nauka niezależna na przykładzie łódzkiego Społecznego Komitetu Nauki.

Ariel Orzełek
Geopolityczne i historyczne aspekty polskiej polityki zagranicznej schyłku lat trzydziestych oraz lat osiemdziesiątych XX wieku w publicystyce Aleksandra Bocheńskiego.

Indeks osób