ksiegarniaipn.plenglishpolish
rozwiń menu
 
Księgarnia IPN »
Indeks autorów »
Krzysztof Sychowicz

IPN. Krzysztof Sychowicz - Autor | KsiegarniaIPN.pl


Opór, przystosowanie czy współpraca? - okładka książki
Piotr Kardela, Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewsk (red.)

Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939-1941

Książka. Rok wydania: 2023; ISBN: 978-83-8229-660-0;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Wojna Światowa;
W książce umieszczono dwanaście artykułów, które odnoszą się do różnych aspektów okupacji sowieckiej wschodnich ziem II RP. Większość tekstów dotyczy represji sowieckich wobec obywateli polskich....
35.00 zł

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy - okładka książki
Krzysztof Sychowicz

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w województwie łomżyńskim (1980-1981). Legalnie i zgodnie z prawem

Książka. Rok wydania: 2020; ISBN: 978-83-8229-036-3; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / Solidarność;
Publikacja, będąca pierwszą częścią historii NSZZ Solidarność i oporu społecznego w województwie łomżyńskim, jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na ten temat. Nie wyczerpuje jednak zagadnienia i nie odpowiada na wszystkie...
40.00 zł

Kościół wobec niepodległości Polski - okładka książki
Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski (red.)

Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989. Ludzie - miejsca - wydarzenia

Książka. Rok wydania: 2020; ISBN: 9788380981942; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL;
Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski powiedział Jan Paweł II w 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie. Zwrócił w ten sposób uwagę na fenomen polskiej historii szczególną więź polskiego ludu z Kościołem, która...
45.00 zł

Wojewodowie białostoccy 1919-1944 - okładka książki
Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski (red.)

Wojewodowie białostoccy 1919-1944

Książka. Rok wydania: 2019; ISBN: 978-83-8098-689-3;
Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony;
Utworzenie województwa białostockiego w sierpniu 1919 r. było kolejnym krokiem na drodze do włączenia tych ziem w struktury odradzającego się państwa polskiego. Województwo składało się z kilku regionów, różniących się pod...
39.00 zł

Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła - okładka książki
Waldemar Brenda, Anna Pyżewska, Krzysztof Sychowicz (red.)

Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej. Seria: Studia i materiały

Książka. Rok wydania: 2014; ISBN: ; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła;
Kościół rzymskokatolicki w czasach PRL posiadał znaczną niezależność od państwa i dla większości polskiego społeczeństwa był głównym gwarantem zachowania narodowej tożsamości. Rządzący Polską...

Władze komunistyczne wobec Kościołów - okładka książki
Krzysztof Sychowicz

Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944-1975

Książka. Rok wydania: 2013; ISBN: 978-83-62357-05-5; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Religia / Religie i Kościoły;
„Autor przygotował monografię interesującą, solidnie opartą na materialne źródłowym. Jego praca znacząco rozszerza naszą wiedzę o polityce władz PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych na...

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa - okładka książki
Tomasz Dudziński, Michał Małachwiej, Krzysztof Sychowicz

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie (1945-1956)

Książka. Rok wydania: 2015; ISBN: 978-83-938921-8-1; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony;
Oswobodzenie od okupacji niemieckiej ziem polskich przez Armię Czerwoną oraz sojusznicze Wojsko Polskie przyniosło ze sobą nową rzeczywistość, rządy komunistów. Nie tego oczekiwali Polacy po sześciu latach wojny i okupacji. Zgodnie...

Urząd Bezpieczeństwa w Łomży - - okładka książki
Krzysztof Sychowicz

Urząd Bezpieczeństwa w Łomży - powstanie i działalność (1944-1956)

Książka. Rok wydania: 2009; ISBN: 9788392493860; Oprawa: twarda;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Monografia Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim, terenie specyficznym ze względu na bardzo silny opór lokalnej społeczności przeciwko powojennej, komunistycznej...

Polska północno-wschodnia w okresie - okładka książki
Krzysztof Sychowicz, Emilia Świętochowska-Bobowik, Waldemar F. Wilczewski (red.)

Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu - spojrzenie z perspektywy półwiecza. Seria: Konferencje IPN

Książka. Rok wydania: 2009; ISBN: 978-83-7629-031-7; Oprawa: miękka;
Kategoria: Książki / Historia / Komunizm;
Na treść książki składają się referaty wygłoszone w dniach 23-24 października 2006 r., podczas konferencji naukowej dotyczącej sytuacji w Polsce północno-wschodniej w latach 1945-1956, zorganizowanej przez białostocki oddział IPN. W tomie...